Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rekonstrukce OC Velká Ohrada

V listopadu proběhly dvě besedy o rekonstrukci OC Velká Ohrada, kterých jsem se bohužel nemohl zúčastnit. Co je v průběhu rekonstrukce nového? Kdy bude otevřena nákupní pasáž?

V průběhu listopadu se uskutečnily v rámci otevření informačního centra a kampaně Poznej svého souseda dvě besedy se zástupci radnice, zástupci investora (společností Amigal Group) a obyvateli sídliště Velká Ohrada. První besedy jsem se zúčastnil osobně. Cílem bylo informovat veřejnost o konkrétních proměnách nákupního centra. Již od počátku šlo hlavně o to, abychom ze zastaralé budovy vytvořili bezpečný a víceúčelový prostor, který našim občanům nabídne nejen obchody a služby, ale zároveň i příjemné útočiště, kam rádi zavítají se svou rodinou trávit volný čas. Jako vzor při samotném návrhu proměny posloužilo investorovi Obchodní centrum Lužiny, kde se podobný záměr úspěšně podařilo realizovat. Na besedách se občané ptali, jaké firmy do revitalizovaného obchodního centra investor přivede a jaké služby občanům nabídne. Co se obchodů a služeb týče – v přízemí bude k dispozici stávající potravinový řetězec Albert, drogerie Teta, lékárna, drobné oděvy a tabák. V prvním patře bude otevřena nová obchodní pasáž. Ta nabídne nejrůznější služby a obchody, např. restauraci, optiku, masáže, cukrárnu, fit centrum Relax, pizzerii, květinářství, ale i opravnu obuvi, nehtové studio, kadeřnictví nebo sportbar. Ve 2. a 3. podlaží vznikne na 5 500 m2 nových kancelářských ploch, jejichž dokončení je plánováno na podzim příštího roku. Zároveň se dokončí nová fasáda celého centra. Místní obyvatele dlouhodobě trápí non stop provozovny. Mohu potvrdit, že ze tří heren postupně zůstane v provozu pouze jedno casino. To bude navíc částečně umístěno v suterénu obchodního centra, aby nebylo tak na očích. Naopak stávající sportovní centrum a velká prodejna potravin budou zachovány a věříme, že dobře poslouží svému účelu i do budoucna.

Zatím to vypadá, že se investorovi podaří dokončit všechny plánované stavební práce v termínu. Provoz nákupní pasáže bude zahájen někdy v první polovině prosince. V neděli 11. 12. bude v pasáži slavnostně rozsvícen vánoční strom a 14. 12. tam budou od 15.00 zpívat koledy děti z mateřských škol. Přijďte se podívat! Věřím, že rekonstruované Obchodní centrum Velká Ohrada čeká slibná budoucnost a že s ním budete spokojeni.


Vážení obyvatelé třináctky, dovolte, abych vám popřál příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, spokojenosti a úspěšný start do nového roku. Užijte si silvestrovské oslavy a buďte prosím ohleduplní při používání zábavné pyrotechniky, protože mnozí senioři a rodiče malých dětí mají obavy. Přeji vám vše dobré.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13