Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Po mlýnské cestě okolo Unhoště

Dnes se vydáme po starých mlýnech v okolí Unhoště, kam dojedeme autobusem ze Zličína. Vystoupíme na náměstí, odkud vyrazíme po modré kolem kostela sv. Petra a Pavla a vlastivědného muzea, kde si můžeme koupit turistickou známku. Kolem rybníka Bulhar, původně zvaného Velký, se vydáme lesní cestou podél Černého potoka. Bulhar proto, že se zde v roce 1950 utopil Bulhar N. K. Nikolov. Černý potok pramení v Unhošti a vlévá se nad Markovým mlýnem do Kačáku, který teče do Loděnic. Bývaly na něm tři mlýny – Kalivodův, Suchý a Nový. Projdeme kolem několika nádrží Rybárny a velmi příjemnou lesní cestou dojdeme k prvnímu – k Suchému mlýnu. Koncem 17. století ho vlastnila obec, od r. 1857 přešel do rukou rodiny Bozděchových. Ludmila Bozděchová byla osobní sekretářkou cestovatele Emila Holuba, první žena zaměstnaná v Rakousku-Uhersku jako poštovní úřednice. V letech 1893–1900 v mlýně pobývala na letním bytě R. Tyršová, vdova po zakladateli Sokola Miroslavu Tyršovi.

Pokračujeme pohodlnou lesní cestou k Novému mlýnu. Stojí zde o samotě, nikde nikdo, vypadá opuštěně. Dnes  slouží k rekreačním účelům. V původní nádrži, ze které přepadávala voda na mlýnské kolo, je dnes zahrádka. První písemná zpráva o něm je z roku 1636, kdy byla majitelkou Sybila Elznicová. Údolí s mlýnem se stalo  námětem pro malíře Cyrila Boudu. Sejdeme k turistickému ukazateli, za kterým vidíme velký areál Markova-Bočkova mlýna. Mlelo se zde až do r. 1951. Celé zařízení mlýna je i dnes provozuschopné a mlýnské kolo se ukázkově točí. Odtud doprava po červené, směr Malé Kyšice. Budeme procházet územím Přírodní památky Markův mlýn, kde rostou vzácné teplomilné rostliny, např. koniklec luční, křivatec český. Před osadou Červený mlýn najdeme pozůstatky jezu zvedající vodní hladinu k Markovu mlýnu. Po červené dojdeme až na rozcestí, na kterém červená pokračuje vpravo nahoru lesem. My ale půjdeme po neznačené cestě vlevo dolů ke stavení a úzkou pěšinou podél Kačáku, který je po levé ruce. Na protějším břehu jsou chatičky. Vyjdeme nad silnicí a zde vlevo k dalšímu mlýnu – Dědkovu. Celý velký areál se opravuje a mlýn nefunguje. Můžeme si zde sednout a občerstvit se. Vrátíme se zpět na silnici a jdeme ven z obce ke křižovatce, kde cedule označují hranici mezi okresy Beroun a Kladno. Nepůjdeme po silnici do kopce, ale vlevo zpevněnou polní cestou pod silnicí. Po ní dojdeme ke Kyšickému mlýnu. Před ním každého určitě zaujme lesní hřbitov s odlitkem kříže v podobě akátového kmene, vyrobeným speciální technologií. Lesní pěšinou nad Kačákem dojdeme k ohradám koní a informační tabuli. Tam opustíme značky a jdeme po proudu potoka pohodlnou cestou až k restauraci Netopýr v Poteplí, kde se můžeme najíst. Pokračujeme po žluté nad hospodou do Nouzova a odtud vlevo po modré směr Kladno.

Po průchodu Přírodní památkou Kyšice-Kobylka, která byla zařazena do soustavy chráněných území států EU Natura 2000, se dostaneme k silnici. Zde opustíme modrou a jdeme doprava po cyklostezce do Kyšice na náves s kapličkou sv. Floriána. Odtud se vrátíme po silnici do Unhoště, čímž okruh ukončíme.

Tentokráte doporučuji vzít si s sebou mapu KČT č. 36 Praha-západ. Pěkný výlet!

 

Marta Kravčíková, Klub českých turistů, Praha-Karlov, oddíl TurBan