Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. Nelze odložit: nebezpečný, stavební a živnostenský odpad, bioodpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

ulicedatumstanoviště
Melodická
5. 12.
křižovatka s ul. Operetní
Přecechtělova
5. 12.
křižovatka s ul. Prusíkova
Nušlova
6. 12.
parkovací záliv proti č. 2289/43
V Hůrkách
6. 12.
na chodníku vedle parkovacího zálivu proti ul. Seydlerova
Bellušova
7. 12.
parkoviště proti č. 1804/7
K Fialce
7. 12.
plocha u č. 1219
Amforová
8. 12.
proti č. 1895/24
Bašteckého
9. 12.
křižovatka s ul. Janského
Bronzová
9. 12.
na chodníku proti č. 2016/13
Chalabalova
12. 12.
parkoviště proti č. 1611/7
Chlupova
13. 12.
proti č. 1800 (u MŠ)
Janského
14. 12.
parkovací záliv proti č. 2211/69
Vstavačová
14. 12.
u retenční nádrže
Červeňanského
15. 12.
nástupní ostrůvek BUS
Böhmova
16. 12.
parkoviště u kotelny
Kuchařova
16. 12.
křižovatka s ul. Svitákova (plocha u parkoviště)

Michaela Líčková