Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Adventní čas

Štěstí přeje připraveným, říká přísloví. Když chce někdo nabídnout vynikající pokrm, věnuje vaření hodinu, dvě, někdy i celý den. Když má student udělat zkoušku ve škole, učí se den, dva, někdy i týden. Když muzikant připravuje koncert, cvičí týden, dva, někdy i měsíc. Když se mají dva zamilovaní brát, chystají veselku měsíc, dva, někdy i rok. Výsledky bývají přímo úměrné nejen délce přípravy, ale také poctivosti při ní. Když máme prožít hezké vánoční svátky, je třeba věnovat přípravě týden, dva, tři, nebo čtyři. Tak dlouho totiž trvá adventní období, období přípravy na příchod Spasitele.

Někdo třeba řekne, že advent nemá rád, protože množství lidí na trzích a u obchodníků je přímo úměrné ostrosti jejich loktů. A přes loňská předsevzetí zase nejsou všechny dárečky uschovány na tajném místě včas. A úklid je zase o něco namáhavější a otravnější. A vánoční melodie vždycky přecpou uši a mysl dřív, než Vánoce vůbec stihnout přijít.

A někdo naopak řekne, že advent patří mezi jeho nejhezčí období v roce. Vstává o něco dříve než obvykle, byť ho to stojí nemálo sil. Sídlištěm, které se teprve probouzí, přichází  do vymrzlého a potemnělého kostela. Svůj den začíná roráty, krásnými staročeskými písněmi při svíčkách, které teskně zpívají o touze lidstva, aby se nebe prolnulo se zemí. Tyto zpěvy jej spojují s generacemi našich předků a vlévají do žil energii a odvahu pro den, který má začít. A když pak člověk vychází do rušné ulice, v jeho srdci je pokoj.

Klid a radost se nedají koupit a do našeho srdce přicházejí pouze plaše. Není možné se vyhnout nákupům, shánění, uklízení, pečení. Ale je možné to vše podniknout v míru a bez spěchu. Stačí k tomu večer doma zapálit svíčku na adventním věnci a hledět chvíli do jejího mírného plamene, jít dříve spát a ráno vstát na roráty. Advent může být obdobím půstu před Božími hody, časem ticha před vánočním veselím, dobou temna před zimním slunovratem. Advent může být plaváním proti proudu televizní a obchodní povrchnosti. Jen leklé ryby plují s proudem. Prožití Vánoc 2017 bude přímo úměrné prožití tří či čtyř adventních týdnů.

Přeji všem pokojný advent a požehnané Vánoce.

Radek Tichý, katolický farář Prahy 13