Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vánoce a advent

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba St. v Praze 13 – Stodůlkách

Po celou adventní dobu staročeské roráty při svíčkách:

V KOSTELE SV. JAKUBA ST.

Pondělí – 7.00 hodin

Čtvrtek – 7.00 hodin

Sobota – 7.00 hodin


V KOSTELE SV. PROKOPA V KOMUNITNÍM CENTRU

Pátek – 6.30 hodin


Vánoční bohoslužby


V KOSTELE SV. JAKUBA ST.

Neděle 24. 12. – Štědrý den

 • 17.00 hod. – mše sv. – Vigilie Narození Páně
 • 24.00 hod. – mše sv. – Vigilie Narození Páně


Pondělí 25. 12. – Boží hod vánoční

 • 8.00 hod. – mše sv. – Slavnost Narození Páně


Úterý 26. 12. – Svátek sv. Štěpána

 • 8.00 hod. – mše sv.


Pondělí 1. 1. 2018 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

 • 8.00 hod. – mše sv.


V KOSTELE SV. PROKOPA V KOMUNITNÍM CENTRU

Neděle 24. 12. – Štědrý den

 • 22.00 hod. – mše sv. – Vigilie Narození Páně


Pondělí 25. 12. – Boží hod vánoční

 • 9.30 hod. – mše sv. – Slavnost Narození Páně
 • 11.00 hod. – mše sv. – Slavnost narození Páně


Úterý 26. 12. – Svátek sv. Štěpána

 • 11.00 hod. – mše sv.


Pondělí 1. 1. 2018 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

 • 9.30 hod. – mše sv.
 • 11.00 hod. – mše sv.


Žehnání příbytků po třech králích

S kněžími z farnosti Stodůlky je možné domluvit každoroční požehnání příbytku, které se koná po svátku Tří králů. Kontakty na jednotlivé kněze viz webové stránky farnosti.

KOSTEL SV. KŘÍŽE A SV. HELENY

(při železniční trati nad Bílým Beránkem, zastávka autobusu č. 225)

Řeckokatolické bohoslužby zpívané ve staroslověnštině s rusínskými nápěvy.

Neděle 24. 12. – 9.00 hod. a 14.00 hod.

Neděle 31. 12. – 9.00 hod.

Pondělí 1. 1. – 9.00 hod.

Poté zase pravidelně každou neděli od 9.00 hodin. Kostel je po celkové opravě, je vytápěn a osvětlen.

Sbor církve bratrské v Praze 13

V TŘINÁCTCE – KŘESŤANSKÉM CENTRU

(Obchodní centrum Luka, Mukařovského 1986, 1. patro)

Neděle 17. 12.

 • 10.00 – Vánoční bohoslužba s vystoupením dětí s názvem Putování za hvězdou proběhne v Kulturním domě Mlejn, Kovářova 1615/4.

Neděle 24. 12.

 • 10.00 – Vánoční bohoslužba v Křesťanském centru Třináctka, Mukařovského 1986.

Neděle 31. 12.

 • 10.00 – Poslední bohoslužba roku 2017 v Křesťanském centru Třináctka, Mukařovského 1986.