Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Další parkovací plochy

Zaslechnul jsem, že Praha 13 vytipovala místa, kde by mohly být zbudovány další parkovací plochy. Co je na tom pravdy?

Byli jsme osloveni Technickou správou komunikací hl. města Prahy (TSK) ke vzájemné spolupráci při přípravě realizace rozšiřování stávajících parkovišť. Tato spolupráce je výsledkem našeho dlouhodobého apelu na Magistrát hl. m. Prahy a pod něj spadající Odbor rozvoje a financování dopravy, kdy opravdu voláme po nutnosti zbudování dalších parkovacích ploch v naší městské části. Všichni víme, že parkování je dlouhodobým problémem, který musí být urgentně řešen.

TSK tedy zpracovalo pilotní projekt, který počítá s instalací lehkých montovaných konstrukcí na některých parkovištích v Praze 13. Pro tento projekt jsme vytipovali 10 stávajících parkovišť, kde by byla realizace vhodná. Řídili jsme se při tom kritérii dostupnosti do nejbližších stanic metra, odclonění od stávající bytové zástavby a samozřejmě muselo jít o parkoviště na pozemcích hl. města Prahy. Z následných jednání vyšly jako nejvhodnější čtyři lokality – Ovčí hájek, Hábova, Flöglova a Bronzová. Pilotní projekt bude zatím realizován na jednom vybraném parkovišti. Naše městská část pro následné rozpracování preferuje stávající parkoviště na Ovčím hájku. Realizace samotného projektu je plánována na rok 2018 a lze předpokládat, že kapacita bude navýšena o 4–5 násobek na jedno stávající parkovací místo.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13