Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Intenzivní zápach

Pane starosto, několikrát jsem upozorňoval na intenzivní zápach, který zřejmě produkuje společnost VAFO. Podniká radnice v této věci nějaké kroky?

Zápach, o kterém hovoříte, skutečně pochází z výrobny VAFO PRAHA, s.r.o., která vyrábí krmivo pro zvířata a sídlí v Chrášťanech. Tento  nesnesitelný zápach netrápí pouze obyvatele bezprostředního okolí, ale šíří se až do oblasti naší městské části. Vzhledem k tomu, že se společnost nachází na území Středočeského kraje, není v naší kompetenci řešit tuto věc přímo. Proto jsem již několikrát na tuto skutečnost upozorňoval Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP), pod kterou tato problematika spadá. Naposledy dopisem ze začátku listopadu, který byl adresován řediteli ČIŽP. Z vyjádření zástupců inspekce do médií vyplývá, že v létě provedli orientační stanovení koncentrace pachových látek u této provozovny. Nejednalo se ale o kontrolu, nýbrž o zjištění tehdejšího aktuálního stavu. Ukazuje se, že stížnosti na zápach jsou obecně velmi problematicky řešitelné, protože zákon o ochraně ovzduší jej přímo neřeší. VAFO Chrášťany nemá krajským úřadem stanoveny žádné podmínky ochrany ovzduší pro provoz své výroby. Sama firma připouští, že přijímá časté stížnosti obyvatel a firem sídlících v okolí. V minulosti proto investovali několik milionů korun do instalace dvoustupňového čištění vzduchu pomocí gelových filtrů a biologických vodních praček. Z vyjádření zástupců společnosti VAFO vyplývá, že snížili zápach o 94 procent a ten je teď srovnatelný s výpary při vaření masa v běžném kuchyňském provozu. Toto vyjádření mě ale neuspokojuje. Naši občané si nadále na zápach stěžují a ani já osobně jsem bohužel nezaznamenal žádnou pozitivní změnu. Nadále tedy apelujeme jak na společnost VAFO, tak také na Inspekci životního prostředí, aby s neuspokojivou situací něco dělali.

V úterý 21. listopadu se uskutečnila pracovní schůzka, kterou zorganizovala firma Odour, s.r.o., – specialisté na pachové látky, jenž se společností VAFO spolupracují. Na této schůzce jsem byl osobně přítomen. Ze zde uvedených informací vyplývá, že VAFO investovalo nemalou finanční částku do třetího stupně čištění vzduchu. Tzv. studená plazma by podle zástupců společnosti měla opravdu eliminovat zbytkový zápach. Instalace a zprovoznění nového systému proběhne v březnu 2018. Pevně věřím, že se nám všem poté výrazně uleví a zápach nebudeme muset nadále řešit.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13