Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Škola Mládí klame svým názvem

V době, kdy si celá republika připomínala sté výročí založení Československa, oslavila své jubileum i Základní škola Mládí ve Stodůlkách. Škole je krásných sto deset let, a tak její vedení připravilo sérií akcí, které toto významné jubileum připomínaly. Jednou z nich byla i školní akademie, na které vystoupili mnozí žáci s perfektně připraveným představením a scénkami s originálními kulisami a rekvizitami.

Úvod obstaralo vystoupení pěveckého kroužku, který naší škole zazpíval narozeninovou píseň spjatou s prvními historickými roky. V textech opěvovali i prvního ředitele školy, pana Felixe Berana. Před obecenstvo vystoupil také současný ředitel Jaroslav Vodička, který škole popřál a symbolicky jí předal narozeninový dort. Na akademii jsme přivítali kromě spousty rodičů a dalších diváků také dva obzvlášť vzácné hosty. Paní Dagmar Novou, emeritní ředitelku školy, při jejímž rekordním dvacetiletém funkčním období byla ve škole zavedena rozšířená výuka jazyků. Druhým vzácným hostem byl starosta David Vodrážka, který ve své řeči zavzpomínal na svá školní léta v lavicích ZŠ Mládí.

Potom už následovalo jedno vystoupení za druhým. Závěrem na jeviště nastoupili členové pedagogického sboru, aby se s diváky za všechny rozloučili. Celou akademii skvěle uváděli Kateřina Brečanová a Vojtěch Verner. Akademie se zapsala do historie jako jedna z nejpovedenějších, a za to patří dík především všem účinkujícím i pedagogům, kteří s žáky vystoupení připravovali.

Doubravka Matulová, ZŠ Mládí