Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vánoční výzdoba veřejných prostranství v Praze 13

Vánoční výzdoba veřejných prostranství v Praze 13 je velmi skromná. Proč tomu tak je? Máte k tomu nějaké vysvětlení?

Mám čím dál tím silnější dojem, že se jednotlivá města či městské části někdy předhánějí v soutěži o co nejokázalejší vánoční výzdobu. Samozřejmě rozumím tomu, že se lidé rádi vánočně naladí i tím, jak to kolem nich vypadá. Vždy je ale zapotřebí uvědomit si fakt, že náklady na výzdobu jsou hrazeny z veřejných prostředků, tedy na úkor nás všech. Snažíme se se svěřenými prostředky nakládat tak, aby byly investice co nejvíc efektivní, především z dlouhodobého hlediska. Vyzdobit město na několik málo týdnů v roce se při nejlepší vůli nejeví jako úplně hospodárné. Za ušetřené finanční prostředky se dá například vybavit dětské hřiště nebo cokoli jiného, co bude sloužit veřejnosti celoročně.


I vzhledem k tomu, že v období adventu je vánoční výzdoba nainstalována téměř v každé výloze, v obchodních centrech, dopravních prostředcích a dalších veřejně přístupných prostorách, jsme přistoupili ke střídmější variantě. Osvětleno bude Sluneční náměstí, Komunitní centrum, kostel svatého Jakuba St. a rovněž budeme rozsvěcovat vánoční stromy na Šostakovičově náměstí (u pošty) a na tržišti Luka. Rozsvěcení obou stromů proběhne na první adventní neděli, tedy 2. prosince, a ukončeno bude na Tři krále 6. ledna 2019.


Osobně bych především dětem přál klasické bílé Vánoce, aby si užily zimní radovánky a nám všem, abychom si období adventu a Vánoc vychutnali pokud možno v klidu se svými blízkými a nenechali se strhnout zbytečnou komercí, která v posledních letech tak často překrývá pravé kouzlo Vánoc.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13