Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hřiště pro psy v Centrálním parku

Zaznamenal jsem, že se před nějakou dobou na radnici konalo veřejné projednání, které se týkalo případné realizace hřiště pro psy v Centrálním parku. V jaké fázi se tento podle mě skvělý nápad nachází?

V naší městské části se dosud nenachází žádné hřiště určené pro zábavný výcvik psů, tzv. agility hřiště. Občané si jej už několik let žádají. Záměr byl s občany projednáván v rámci aktivit místní Agendy 21 a většinově kladně přijat. Proto jsme spustili jednání s Magistrátem hl. m. Prahy, díky kterému se nám podařilo dosáhnout na dotaci z rozpočtu hlavního města. Realizaci hřiště tedy v tuto chvíli v podstatě nic nebrání.

Ve stávající situaci mohou obyvatelé své pejsky venčit pouze formou procházky cestou podél Prokopského potoka. Právě v těsné blízkosti této cesty vedoucí z Centrálního parku do Prokopského údolí je naplánováno hřiště pro volný výcvik psů. Pro samotnou realizaci byla vybrána odborná firma.

Travnatý pozemek u cesty, na kterém by hřiště mělo být zbudováno, není dosud využíván k žádným konkrétním účelům. Před instalací agility prvků dojde k posekání trávy a údržbě dřevin včetně prořezání keřů tam, kde by překážely budoucímu hřišti. Prostor bude oddělen bezpečnostní bariérou chránící hřiště od frekventované cesty a zabere plochu 217 m² – tedy obdélník o stranách 31 m x 7 m. Do prostor hřiště se bude vstupovat volným průchodem ve směru od ulice Jeremiášova. Agility prvky nainstalujeme do smyčky tak, aby mohly být využívány jako na sebe navazující opičí dráha. Před vstupem na plochu hřiště bude instalován informační panel s řádem a popisem všech agility prvků, dále zde přibyde jeden odpadkový koš a jeden odpadkový koš s příslušenstvím na pytlíky pro psí exkrementy. Za vstupem na hřiště budou umístěny dvě kovové lavičky s opěrkami a sedáky ze dřeva. V současné době čekáme na dodávku herních prvků pro psy. Pokud klimatické podmínky dovolí, bude stavba ukončena ještě v letošním roce.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13