Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vážení čtenáři STOPu,

každý měsíc jsme vás informovali o dění v našem sboru. Toto je poslední příspěvek v letošním roce. Dovolte mi krátké shrnutí.

Na valné hromadě jsme členům přednesli koncept, co v tomto roce budeme pořádat. Všechny akce pro děti, mládež a dospělé, které byly plánované, jsme také uspořádali. Pro nezájem pražských sborů pracovat s dětmi mladšími 6 let nevyšla jen soutěž přípravek. Zároveň jsme pomohli při pořádání akcí pro naši městskou část a Městské sdružení hasičů hlavního města Prahy. Zásahová jednotka se zúčastnila všech cvičení a školení, která pro ně byla vyhlášena. Pomohli také při požárech a živelných pohromách.

Za sbor dobrovolných hasičů Třebonice čtenářům STOPu přeji krásné a klidné Vánoce, hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody v novém roce 2019.

Marta Horáková, starostka SDH Třebonice