Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Návštěva německých hasičů

Ve dnech 26. až 28. října proběhl výměnný pobyt hasičů ze Stodůlek u kolegů v Sant Goarshausenu, na východním břehu Rýna v pohoří Taunus, v německé spolkové zemi Porýní-Falc. Po příjezdu a přivítání s německými kolegy proběhla společná večeře a následná prohlídka prostor a techniky na hasičské stanici č. 1. V sobotu byla naplánována prohlídka upraveného výsadkového člunu německé armády pro přepravu vojenské techniky z r. 1960, která nyní slouží jako zásahový hasičský člun. Po seznámení s vybavením člunu a s celou posádkou následovala plavba po Rýnu. Při této plavbě bylo možné obdivovat úžasné scenérie Rýna. Navštívili jsme také stanici č. 2, kde jsme se seznámili s další technikou a prohlédli si celý objekt stanice. Dlouhý den byl zakončen společnou večeří, při které jsme si vyměňovali zkušenosti a debatovalo se na hasičská témata. V neděli proběhlo rozloučení s německými hostiteli a následovala cesta domů.

Vážení,

přijměte srdečné přání veselých Vánoc. Všem našim partnerům i přátelům přejeme do nového roku 2019 hodně zdaru v začátku, spoustu síly ke konci a navrch po celý rok přiměřeně štěstí.

To vám z celého srdce přejí hasiči ze Stodůlek.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky