Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Byla zahájena výstavba nových učeben

V pondělí 21. října byla zahájena přestavba prostor po staré školní jídelně ZŠ Kuncova ve Stodůlkách. Jejím smyslem je navýšit kapacitu školy, které v posledních letech výrazně stoupají počty žáků a nestačí uspokojit všechny zájemce.
Přestavbou prostor po bývalé školní kuchyni a jídelně vznikne čtrnáct učeben, pět kabinetů a dva sklady ve druhém patře pavilonu A (přední část budovy) a dvě garsoniéry pro učitele v 1. patře školní budovy. Stavba, která si vyžádá dvacet milionů korun a jejímž investorem je Praha 13, bude probíhat sedm měsíců, tj. až do konce května 2020. I když v první fázi probíhají práce spojené s velkou hlučností a prašností, provoz školy je zabezpečen a zachován bez většího omezení. Děkujeme rodičům a návštěvníkům školy, že respektují dopravní i stavební omezení v těsné blízkosti školy a že se po vyzvednutí dětí u školy nezdržují a neohrožují tak bezpečnost dětí ani svoji.

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova