Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Veřejné projednání

Ve čtvrtek 17. října se v prostorách Střediska sociálních služeb Pra - hy 13 konalo další ze série Veřejných projednání v rámci aktivit místní Agendy 21. Veřejnosti byl prezentován záměr přístavby střediska.

Přítomné občany přivítal předseda Výboru místní Agendy 21 Vít Bobysud společně s radní Anetou Ečekovou Maršálovou.

Jednání se týkalo výhradně diskuze nad realizací navrhovaného projektu. Se svými příspěvky k danému tématu vystoupili ředitel střediska Jiří Mašek, vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Renata Uramová a hlavní architekt Miroslav Frantes.

Projekt budoucí přístavby by se měl týkat vybudování několika nových bytů pro seniory, včetně společenské místnosti. Zároveň vznikne i zázemí pro kluby seniorů. Financování plánované přístavby je plně závislé na obdržení dotace z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy. Po ukončení diskuze se občané přesunuli na místo konkrétní realizace, kde by měla budoucí přístavba vzniknout.


Jsme rádi, že tento záměr přijala veřejnost velmi kladně.

Hana Zelenková