Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dohled nad bezpečností a veřejným pořádkem v době svátků

V období svátečních dnů bude tradičně v rámci výkonu služby posílena kontrolní a hlídková činnost v okolí nákupních center, trhů a ostatních obdobných míst, kde se dá předpokládat větší koncentrace obyvatel Prahy 13. Prvořadým cílem přijatého opatření je zajištění bezpečnosti osob. Dalším úkolem našich strážníků bude jako vždy ochrana majetku občanů a veřejného pořádku. Konkrétně se strážníci zaměří na kontrolu parkovišť u velkokapacitních prodejen, skupiny kriminálně závadových osob a požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP