Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z deníku policie ČR

První listopadové pondělí se na Místní oddělení policie ČR Stodůlky dostavila žena, která žije ve společné domácnosti se svým bývalým manželem a svými dětmi. Ze strany bývalého manžela dochází k neustálému slovnímu a fyzickému napadání členů rodiny, zejména po požití alkoholu. Po zhodnocení celé situace jsme se rozhodli využít oprávnění, které nám dává zákon o Policii České republiky, a agresora jsme z bytu vykázali, jelikož jeho chování mělo znaky tzv. domácího násilí.
Vykázání znamená, že policista vykázané osobě určí prostor, na který se vykázání vztahuje a kam vykázaná osoba nesmí po celou dobu vykázání vstupovat. Stejně tak nesmí ohroženou osobu kontaktovat. Minimální doba vykázání je deset dní. Tato doba však může být na návrh ohrožené osoby příslušným soudem prodloužena. Podmínky vykázání musí dodržovat jak vykázaná osoba, tak osoba ohrožená. Domácí násilí je fenoménem doby. Jedná se o násilí fyzické, psychické nebo např. ekonomické, které zásadně zasahuje do důstojnosti ohrožené osoby. Jedná se o protiprávní činnost, která se odehrává za zavřenými dveřmi a o tomto ponižujícím jednání, které devalvuje osobnost člověka, nemusí vědět ani nejbližší okolí nebo širší rodina. Trpí jím nejen ohrožená osoba, ale např. i děti, i když toto násilí není namířeno přímo proti nim. Ohrožovaná, ponižovaná osoba, v podstatě oběť, pak má pocit, že za situaci může právě ona a pro nás nelogicky si zdůvodňuje jednání agresora např. takto: „Kdybych tolik netřískala nádobím, tak by mi tu facku nedal. On mi jí vlastně dal, protože jsem ho rušila při sledování televize. Můžu za to já.“ Potom se stane, že okolí neví, co se v rodině děje a sama oběť si vlastně ani sama nepřipouští, že by se dělo něco špatného. Často dochází k tomu, že pachatel takového jednání svou oběť dlouho, někdy i několik let, tzv. zpracovává. Je obecně známo, že takové případy končí i smrtí ohrožené osoby. Jednou z minulých novel zákona o Policii České republiky získala policie oprávnění osobu agresora vykázat, jak je uvedeno výše. Samozřejmě za určitých podmínek. Domnívám se, že jde o zásadní oprávnění policie, které tak může zabránit další dehonestaci člověka a také možnému fatálnímu následku. Vykázání není trestem pro vykázaného. Zásadním účelem je vytrhnout ohroženou osobu z vlivu agresora, aby s ní nemohl manipulovat. Oběť tak dostane šanci žít deset dní svobodným „normálním“ životem, kdy není nikým omezována a může se tak rozhodnout sama, jak se svým životem naloží. Někdy si své špatné chování uvědomí sám pachatel.
Obětí domácího násilí nejsou jen ženy, ale i muži. Jednou z nejvíce ohrožených skupin jsou také senioři. V případě, že jste obětí domácího násilí, nebo znáte někoho, kdo obětí domácího násilí je, neváhejte se obrátit na nejbližší služebnu policie.

Za MOP Stodůlky npor. Lukáš Hošna