Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Advent je obdobím přípravy na nejkrásnější svátky roku – Vánoce

Pro rodiče je advent možná především čas hektického shánění a starání, pro děti zase mučivého čekání na dárky od Ježíška. Od všech generací se však v tomto období vyžaduje zvýšená míra trpělivosti. Dokonce bychom mohli říci, že advent je obdobím trpělivosti par excellence. A právě této důležité vlastnosti bych chtěl věnovat následujících pár řádek.
Na prvním místě jsme zváni mít trpělivost sami se sebou. Žijeme ve společnosti, která nás všemi způsoby povzbuzuje, abychom měli velké životní sny a smělé plány. Vánoční zvěst, kterou přinesl narozený Ježíš, nás vybízí, abychom měli plány ještě smělejší – být dokonalí, jako je dokonalý Bůh! Když zakoušíme své limity, omezený čas, nedostatek sil, nebo dokonce neúspěch, mohli bychom propadnout sklíčenosti. Řešením není ubrat ze svých cílů. Bylo by chybou vzdát se touhy po dokonalosti. Řešením je být trpěliví. „Mějte trpělivost se všemi, ale nejvíce sami se sebou,“ napsal světec jménem František Saleský, který žil v 17. století.
Na druhém místě máme mít trpělivost s druhými. Někdy se může zdát, že naši kolegové, sousedé či členové rodiny mají jakési zvláštní poslání, totiž aby nás v trpělivosti vycvičili. A v karanténě o to více! K nutnosti opakovat dětem všechno desetkrát, ke snášení nekompetentního šéfa či naopak podřízených, k bolestivé zkušenosti s neochotou manžela či manželky naslouchat, se v těchto dnech přidává nestabilní internet, úbytek domácích čtverečních metrů a méně slunečního svitu. Ale trpělivost dodává sílu a pevnost našim vztahům, bez nichž nemůžeme žít, neboť jsme stvořeni k tomu, abychom žili s druhými, stejně křehkými, jako jsme my sami.
Last but not least: Máme mít také trpělivost s Bohem. Věřím, že každý se někdy zkoušel modlit. Někdo zažil, že se mu modlitba vyplnila, jiný ne. Situace (zatím) nevyslyšené modlitby je právě jednou z příležitostí, jak být trpěliví s Bohem. Jinou příležitostí je, když pozorujeme, jak ve světě povstávají stále nová rizika bezpečností, sociální nebo ekologická. Nejraději bychom řízení planety vzali Bohu z rukou a ujali se ho sami. A konečně současná epidemie, těžce nemocní a dokonce zemřelí, to vše jakoby protiřečilo tomu, že Bůh je dobrý. Ale světice Terezie z Ávily ze 16. století nás uklidňuje: „Všechno pomíjí, Bůh se nemění, trpělivost všeho dosáhne.“
Vánoční příběh je v Bibli uvozen slovy: „Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy.“ Čekání na „naplnění času“ je možné zvládnout právě s trpělivostí. Advent je dobrou příležitostí rozhodnout se znova pro trpělivost – s Bohem, se sebou samým i s druhými.

Radek Tichý, katolický farář Prahy 13