Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Solidarita školních jídelen

V poslední době jsme mj. řešili problémy s nařízenými karanténami zaměstnanců školních jídelen několika mateřských škol. Nastala totiž situace, kdy Hygienická stanice hl. m. Prahy mateřskou školu sice nezavřela, ale všechny zaměstnance školní jídelny poslala do karantény. Kdo ale dětem a zaměstnancům uvaří? Naštěstí na třináctce mají mezi sebou základní i mateřské školy velice dobré vztahy, proto nebyl problém oslovit a požádat blízké fungující jídelny o pomoc. Pak stačilo zkoordinovat rozvoz obědů (rozváželo se i do tří mateřských škol najednou) a to zajistily odbor školství a hospodářská správa našeho úřadu.
Školní jídelny Brdičkova, Trávníčkova a U Bobříka vařily pro mateřinky Motýlek, Šikulka, Zahrádka, U Rumcajse a Sluníčko pod střechou.
O situaci se dozvěděly i ostatní jídelny a nabídly, kdyby bylo v budoucnosti potřeba, svoji pomoc. Moc mě přístup zaměstnanců jídelen potěšil. Určitě jim patří velký dík.

Jarmila Střechová, odbor školství