Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vážení a milí senioři,

současný stav nám nedovoluje setkávat se a podělit se o radosti i starosti denního života. Dovoluji si vám všem něco navrhnout – neseďte doma a neposlouchejte jen negativní zprávy z TV o koronaviru pod heslem „jen žádnou paniku“ nebo důležité zpravodajství o volbách v USA, ale hledejte a nalézejte jiné prameny osobního zájmu a jejich naplnění. Všichni s nimi máme zkušenosti a každý z nás dobře ví, které činnosti nám dělaly nejvíce radosti. Vraťme se k nim alespoň v takové míře, kterou si s přihlédnutím k věku a našim možnostem můžeme dovolit. Třeba malá procházka v Centrálním parku a prohlídka keltského menhiru a stromového kalendáře (o němž nás STOP informoval) nám může přinést nejen pobyt na čerstvém vzduchu, ale i rozptýlení a poznání. Takže, buďte dobré mysli, já věřím, že zase bude brzy lépe. Přeji vám všem krásné dny plné příjemné předvánoční atmosféry.

Jaroslav Šikula, Senior klub 10