Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Angličtina pro stříbrný věk

„Učit se cizí jazyk má smysl i v dospělém věku. Mnoho lidí občas tvrdí, že už na to nemá hlavu, ale není to tak. Spíše je v jejich programu spousta jiných povinností. Každé učení trénuje mozek a přináší radost z nových poznatků. V dnešním světě proniká angličtina do mnoha sfér a setkáme se s ní i v každodenním životě. Doma, při práci s počítačem a jinde,“ říká Hana Havlová. Ta se ujala v zimním semestru 2021/22 výuky dvou skupinek seniorů. Výuka byla zahájena v říjnu v Kulturním domě Mlejn. Účastníci, většinou dámy, jsou podle vlastního ohodnocení znalostí rozděleni do dvou skupinek. Organizace se v rámci místní Agendy 21 ujala městská část Praha 13. Při příležitosti zahájení semestru pozdravil všechny studentky a studenty starosta David Vodrážka, popřál jim hodně studijních úspěchů a vyslovil přání, aby na příštím setkání zněla už jen angličtina. Přítomni byli rovněž radní Aneta Ečeková Maršálová a Vít Bobysud, do jejichž pracovní náplně spadá právě realizace místní Agendy 21 a kontakt se seniory. Z jejich popudu se ostatně celý projekt uskutečnil. První část kurzu skončí před Vánoci. Všem je jasné, že k hlubším znalostem vede delší cesta, frekventanti dostanou proto možnost pokračovat i v jarním semestru. Postupuje se podle učebnice pro samouky, která nabízí kromě textů a cvičení rovněž audionahrávky.
Atmosféra kurzu je uvolněná, cílem není memorovat, ani dávat pětky, ale naučit se základy jazyka tak, abychom se v cizině neztratili hned na letišti, ve městě si uměli v restauraci vybrat dobré menu a pohybovat se s jistotou v dalších praktických situacích. Zkrátka, bez obav se vyjádřit. Poslech, psaní, konverzace a trocha nutné gramatiky jsou základní instrumenty. Občas dojde i na lehký úvod do reálií. V listopadu se například studenti dozvěděli, jak vznikl americký Den díkuvzdání a rozšířili si slovní zásobu.
Učit se znamená dělat chyby a anglická výslovnost je trochu oříšek pro každého a to bez rozdílu věku. Věřme jen, že pandemická situace dovolí pokračovat zájemcům i po Vánocích. „Učení může být skutečně zábava a všichni studenti jsou velmi slušně motivovaní. Je radost s nimi pracovat,“ dodává lektorka.

-red-