Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Budoucím generacím

Starosta David Vodrážka spolu s farářem Radkem Tichým 3. listopadu společně vystoupali na věž kostela sv. Jakuba Staršího v historické zástavbě Stodůlek a vložili symbolický vzkaz pro budoucí generace do renovované kopule. Kostelní věž právě získala novou střešní krytinu a následovat bude i oprava střechy nad vlastním kostelem.

„Věž kostela sv. Jakuba Staršího v historické zástavbě Stodůlek je jednou z historických dominant naší městské části. Dnes jsme využili dokončení renovace střechy věže a vložili do opravené kopule společný vzkaz budoucím generacím,“ řekl starosta David Vodrážka a dodal: „Tím nejdůležitějším, co budoucím obyvatelům předáváme, je místní příroda, úcta k historii a strategický rozvoj městské části, na který budou moci navázat. Osobně věřím, že se zde i dalším generacím bude příjemně bydlet a pracovat.“

„Stodůlecký kostel byl postaven na místě svého staršího předchůdce v roce 1903 a v 90. letech dostal novou střešní krytinu – asfaltový šindel. Ten bohužel po třiceti letech – mnohem dříve, než býváme u církevních staveb zvyklí – dosloužil. Přistoupili jsme proto k jeho postupné výměně. Protože střecha věže je na pokrývačskou práci nejnáročnější, začínáme právě od ní, v dalších dvou letech se bude pokračovat střechou nad vlast - ním kostelem,“ upřesnil Radek Tichý, katolický farář Prahy 13.

Novou krytinou je beternit- cembrit, který je lehčí, má delší životnost a na sousední budově fary se již osvědčil. Postavené lešení bylo zároveň příležitostí vyspravit fasádu, která na návrh zástupců památkové péče dostala lehce okrovější odstín. Byly také sneseny korouhvičky z nároží i velký kříž, které byly znovu pozlaceny. Ve věži kostela se bohužel neskrývalo poselství předchozích generací, jak tomu někdy bývá, o to větší hodnotu má poselství, které do ní bylo vloženo dnes.
Opravu střechy a fasády platí katolická farnost ze sbírek mezi věřícími. Přispěl také grant z Ministerstva kultury ČR.

Lucie Steinerová