Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stánek s hotdogy a vánoční příběh

Patrik MacDonald si otevřel jednoduchý stánek s hotdogy na Huntingnton Drive v Kalifornii a o tři roky později ho převzali a rozšířili jeho dva synové. Zavedli prodej grilovaného občerstvení a donášku do auta. O několik let později byl jistý pan Kroc natolik překvapen, že si tito bratři koupili osm jeho mixérů na výrobu mléčných nápojů, že jejich restauraci navštívil. Koncept ho zaujal až tak, že s bratry začal spolupracovat – a právě jeho příchod přinesl celonárodní a celosvětový rozvoj řetězce McDonald’s. Z kolika stánků s párkem v rohlíku se stane celosvětová síť restaurací? Možná jim chybí pan Kroc, někdo, kdo by dodal nový nápad a elán.
Betlém v Judsku byl svého času jako jeden z mnoha stánků s rychlým občerstvením. Maloměsto, které se nelišilo od jiných maloměst. Ano, mělo slavného rodáka, krále Davida. I ti, kdo nečetli Bibli od začátku do konce, ho budou znát, protože jako mladý kluk úspěšně vyhrál v boji nad obrem Goliášem. Jenže... Které maloměsto nemá slavného rodáka? Byl to ne pan Kroc, ale sám Bůh, který Betlému dodal nový nápad, nový elán – souběhem náhod (ale kdo zná Boha, ví, že náhody neexistují), přivedl Bůh do Betléma tesaře Josefa se snoubenkou čekající dítě počaté z Ducha svatého. Z provinčního města se rázem stalo město ozářené nebeskou slávou, v němž lidé mluvili s anděly a do něhož se sjížděli politici a vědci světového významu, aby přinesli malému dítěti vzácné dary. Ještě dodnes zpíváme v koledách o pastýřích, kteří na vlastní uši slyšeli zpěv andělů nad pastvinou i o třech králích – mudrcích, z nichž jeden přicestoval až ze vzdálené Etiopie.
Betlémský příběh říká, že v Božích očích není nic malého a nevýznamného. Kde člověk vidí stánek s párky v rohlíku, Bůh vidí síť úspěšných restaurací. Kde člověk zažívá nepatrnost, únavu a rezignaci, Bůh přináší příležitosti. Kde se člověk potý - ká s hříchem, Bůh dává požehnání a milost, která je silnější. Kdyby bratři MacDonaldové nepřibrali pana Kroce, jejich děti by dodnes prodávaly grilované maso. Kdyby Betlém alespoň ve stáji neubytoval Josefa s Marií, byl by dnes zapomenutou osadou v Palestině. A jak to bude s námi? To záleží, zda přizveme ke spolupráci Boha, nebo ne.

Klidné vánoční svátky přeje Radek Tichý,
k atolický farář Prahy 13