Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kamenná svatba – pětašedesátiletá společná cesta životem

Říká se, že láska hory přenáší. Pětašedesát let společného manželského života je toho jasným důkazem. První listopadový pátek si do obřadní síně radnice přišli toto výročí připomenout manželé Marie a Vojtěch Tišší. „Sešli jsme se na dnešním slavnostním obřadu k významnému výročí svatby, které se právem říká kamenná, abychom Vám poděkovali a ohlédli se za dlouhým a krásným společným životem, který jste uměli plnohodnotně naplnit.

Od té chvíle, kdy jste si v roce 1956 řekli na Místním národním výboru v Nové Pace své ano, uplynulo už šedesát pět let naplněných láskou, tolerancí, trpělivostí a vzájemnou úctou. Sdíleli jste spolu chvíle štěstí i momenty méně veselé a byli jste si vždy oporou. Ze srdce Vám k Vašemu obdivuhodnému a krásnému spojení gratuluji a přeji Vám pevné zdraví a co nejkrásnější oslavu vaší kamenné svatby.

Ať je každý Váš další den stejně šťastný, jako ten dnešní!“ řekl mimo jiné starosta David Vodrážka. Rok 2021 je pro oba manžele opravdu rokem jubilejním. Paní Marie oslavila 9. dubna krásných 85 let a 21. října pan Vojtěch ještě o 5 let více, tedy 90 let. Ke všem výročím gratulujeme.

Eva Černá