Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Advent a Vánoce

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba St. v Praze 13 – Stodůlkách

Sobota 3. 12. – Adventní duchovní obnova s P. Stanislawem Górou

 • 9.00 hod. – V kostele sv. Prokopa. Součástí obnovy je přednáška, ztišení, možnost sv. zpovědi a na závěr od 12.00 hod. mše svatá.

Pondělí 5. 12. – Setkání se sv. Mikulášem

 • 17.00 hod. – Zveme všechny děti do Komunitního centra sv. Prokopa na setkání se sv. Mikulášem, který dorazí v doprovodu laskavých andělů. Prosíme o předběžné přihlášení na webu farnosti.

Pondělí 12. 12. – Bohoslužba slova za lidi na vánočních periferiích

 • 19.00 hod. – V kostele sv. Jakuba Staršího s prosbou za ty, pro které jsou Vánoce z různých důvodů zdrojem smutku a úzkosti: za ty, kteří přišli o někoho blízkého, po kterém zbylo prázdné místo; za ty, kteří prožívají závažné krize a na Vánoce nemají ani pomyšlení; za rodiče, kteří se bojí, že nemohou z finančních důvodů dopřát dětem hezké Vánoce; za děti, kterým vánoční čas ještě znásobí těžkou situaci v rodině; a další.

Neděle 18. 12. – Adventní koncert v Komunitním centru sv. Prokopa

 • 17.00 hod. – Srdečně zveme na koncert komorní hudby, operních árií, duetů, adventních a vánočních písní. Účinkují: Dalibor Pavelka – flétny, baryton, Olga Eff emberková – soprán, Vojtěch Racek – klávesy

Úterý 20. 12. – Varhanní adventní koncert v kostele sv. Jakuba St.

 • 18.00 hod. – Účinkující: Přemysl Kšica – varhany, Lucie Silkenová – soprán, Pavel Josef Kšica – basbaryton Cena: 200 Kč & 150 Kč (studenti, senioři 65+, ZTP)

Čtvrtek 22. 12. – Betlém a Betlémské světlo

 • 16.00 – V kostele sv. Prokopa bude představen a požehnán nový betlém. Tento den od 16.00 do 18.00 hod. bude také možné odnést si domů Betlémské světlo, dále pak ještě na Štědrý den při všech bohoslužbách, včetně půlnoční.

Sobota 24. 12. – Otevřeno pro modlitbu a prohlídku betléma

 • 14.00 – 17.00 hod. – Kostel sv. Jakuba St.
 • 13.00 – 15.00 hod. – Kostel sv. Prokopa

Neděle 25. 12. – Koncert J. J. Ryba: Česká mše vánoční

 • 17.00 hod. – V kostele sv. Jakuba St. Účinkuje Stodůlecký chrámový pěvecký sbor s hosty a orchestrem. Řídí Jiří Kubík.


Sbor církve bratrské v Praze 13

Neděle 4. 12. – Kde hledat pokoj uprostřed nepokoje?

 • 9.00 a 11.00 hod. – Třináctka – kř. centrum, Mukařovského 1986

Neděle 11. 12. – Kde hledat naději uprostřed beznaděje?

 • 9.00 a 11.00 hod. – Třináctka – kř. centrum, Mukařovského 1986