Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nový betlém pro Prahu 13

Říká se, že ten, kdo první postavil „Betlém“ byl svatý František z Assisi ve 13. století. Spolu se svými druhy o Vánocích vytvořili živé jesličky v Italské vesničce Greccio a velmi udivili místní chudé pastevce a drobné řemeslníky. Když se v baroku rozvinula tradice lidových vyřezávaných betlémů, bylo zvykem, že odrážely krajinu a budovy, v níž žili konkrétní lidé, kteří se u těchto jesliček o Vánocích modlívali. Pan Glaser v obci Ořech těsně za hranicemi naší městské části má dokonce betlém, v němž se nacházejí figurky obyvatel Ořecha. Jesličky vystavěné z výjevů každodennosti pomáhali našim předkům na vlastní oči uvidět, že se malý Ježíš narodil pro ně a do jejich situace. Na letošní Vánoce jsme přichystali nový betlém pro kostel svatého Prokopa. Bude odrážet centrum Prahy 13: Sluneční náměstí, radnici, komunitní centrum, okolní domy i stanici metra Hůrka. Našemu století má betlém odpovídat také použitou technologií – jeho jednotlivé součásti jsou zhotoveny pomocí 3D tisku.
Naši předkové budovali jesličky dlouhá léta, zimní večery trávili vyřezáváním figurek, každý rok se jejich betlém trochu proměňoval a obohacoval. Také v našem případě je práce na betlému běh na dlouhou trať. Letos bude připraven pouze zárodek: jesličky pro Ježíška, Pannu Marii a Svatého Josefa. Další prvky budou přibývat postupně. Už nyní je ale krásné, jak příprava betléma propojuje různorodé obyvatele Prahy 13: Lucie, maminka čtyř dětí, vytvořila umělecký návrh, Kristýna, mladá architektka připravila technický půdorys, Daniel modelář vláčků, zhotovil podloží. Petr, pracovník v dopravních stavbách, připravil tisky povrchů, Honza, mladý inženýr, tráví své večery u 3D tiskárny, Marie, seniorka, celou práci podporuje svou modlitbou. Betlém – nebo spíše jeho letošní zárodek – bude představen a požehnán ve čtvrtek 22. prosince v 16 hodin v moderním kostele sv. Prokopa na Slunečním náměstí. Tento den bude také možné odnést si domů nové Betlémské světlo. Jste srdečně zváni prohlédnout si nové Jesličky naší městské části.

Požehnaný advent a Vánoce přeje
Radek Tichý, katolický farář Prahy 13