Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Akční plán Programu zlepšování kvality ovzduší

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2529 ze dne 19. 09. 2022 schválila Akční plán Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 pro období 2020+ (PZKO 2020+), druhá část - podpůrná opatření.
Akční plán je zveřejněn na webových stránkách Portálu životního prostředí MHMP https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ovzdusi/index.html, tak jako Program zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Praha, CZ 01 a Akční plán PZKO 2020+první část-závazná opatření.

Eva Ivanova