Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

DÍLNIČKA RODIČŮ S DĚTMI.

V mateřské škole Palouček uspořádala třída motýlků a berušek podzimní dílničku pro rodiče s dětmi. Společně vytvářeli skřítky podzimníčky z přinesených přírodnin. Součástí setkání byla i animace vytvořených skřítků, se kterou jim pomohl pan učitel Milan, jeho syn Ondra a jejich špuntový panáček Animatěj. Výsledný film můžete zhlédnout na YouTube pod názvem Podzimníčci.

Helena a Milan Štajerovi