Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ROSNIČKY A DEN STROMŮ.

Oslavy Dne stromů, která se v říjnu konala v Centrálním parku, se účastnily také naše starší děti. Na stanovištích si mohly ozdobit podzimní strom, poznávaly různé přírodniny, a dokonce se seznámily s prací dřevorubce. Na závěr si v interaktivním koutku vyzkoušely různé hry a za splněné úkoly dostaly drobnou odměnu. Po návratu do školky jsme si pak společně vyrobili krásný podzimní věnec ze spadaného listí.

Radka Krejbichová, MŠ Rosnička