Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

HALLOWEEN V POHÁDCE.

V naší školce se konala Halloweenská párty. Děti ráno přišly v maskách a sváteční den jsme zahájili tancem. Pokračovali jsme hraním her, soutěžením a sladkými odměnami. Čekalo nás také divadelní představení o myšce Elišce a jejím dýňovém dobrodružství. Nakonec si děti vymalovaly keramické dýně a srdíčka a na rozloučenou jsme si zase společně zatančili.

MŠ Pohádka