Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Starosta přivítal kluby pro seniory v novém zázemí

Starosta David Vodrážka v polovině listopadu přivítal zástupce klubů pro seniory v nových prostorách a diskutovali o dalších plánech. Radnice v září dokončila přístavbu Střediska sociálních služeb Prahy 13 v hodnotě 30,5 milionu korun, která rozšířila kapacitu „Lukáše“ o deset nových bytů. Přízemí nového objektu se stalo stabilním a moderně vybaveným zázemím pro kluby seniorů.
Ve dvou místnostech mají kluby možnost organizovat společná setkání, oslavy, přednášky nebo vzdělávací kurzy. K dispozici mají také moderní techniku, takže si mohou připravit i filmové večery nebo promítání fotografií ze svých cest. Klubů pro seniory v městské části působí třináct a jejich členové svými aktivitami dokazují, že je pořád co dělat a umí se bavit i v pokročilém věku. Členská základna čítá řádově 200 členů a noví zájemci jsou stále vítáni.

„Péče o seniory a s tím spojená přístavba Lukáše je jednou z priorit naší městské části. Nová přístavba navýšila počet bytů pro seniory a přinesla také nové komfortní zázemí pro kluby. Všechny zajišťují nenahraditelnou práci, připravují nejrůznější setkání, společné aktivity, oslavy narozenin, výlety a touto cestou všem za jejich práci velmi děkuji. Nabízejí totiž aktivní trávení volného času pro naše dříve narozené sousedy,“ řekl starosta David Vodrážka. „Dnes jsme diskutovali o činnosti jednotlivých klubů a možnostech, jak může radnice jejich činnost dále podpořit. Vážím si neuvěřitelného nadšení, se kterým zástupci jednotlivých klubů připravují akce pro své členy a vzájemně se také inspirují.“
Přístavba byla zahájena na jaře v roce 2021 . Jedná se o výstavbu čtyřpodlažního objektu, kde ve třech podlažích je umístěno deset malometrážních bytů pro seniory a v přízemí se pak nachází dva víceúčelové klubové sály pro setkávání seniorů. „Chtěl bych poděkovat vedení městské části za jeho správné rozhodnutí přistavit nové byty v Lukáši. Stejně tak velký dík patří zejména zaměstnancům úřadu městské části, kteří stavbu organizovali a pracovníkům zhotovitele a všem ostatním dodavatelům, kteří všechno postavili. Je skvělé, že se vše postavilo během jednoho roku,“ poděkoval ředitel střediska Jiří Mašek.

Lucie Steinerová