Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zdravé světlo v ZŠ Janského

Základní škola Janského je jednou z 10 základních škol, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 13. Během minulých dvou měsíců se zde realizovala kompletní výměna všech svítidel a žáci i učitelé teď pracují pod zdravějším a provozně úspornějším osvětlením.
Výměna světel za úspornější a také zdravější je především v této době více než třeba. Podobné projekty se postupně realizují i v dalších školních budovách. Celková investice ve výši dvou milionů korun se i s ohledem na ceny energií vyplatí, protože nová světla jsou energeticky méně náročná, a navíc zdravější pro žáky i pedagogy. Škola je nyní osvětlena speciálně vyrobenými světelnými tělesy nové generace LED diod s velmi příznivým spektrem, blížícímu se dennímu slunečnímu záření. Bylo namontováno přes 1000 kusů světelných těles, která poslouží k lepšímu prostředí žáků i učitelů nejen při výuce.

Radnice bezúročně zajistila nezbytné finance na instalaci nového osvětlení. Protože nové technologie jsou oproti stávajícím energeticky nízkonákladové, investované finanční prostředky se vrátí zpět na úspoře elektrické energie. Podpora nových technologií ve školách ze strany radnice je velmi důležitá, s přicházejícím zimním obdobím se právě kvalita osvětlení stává velmi aktuální, stejně jako spotřeba energií.

Lucie Steinerová