Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Advent a Vánoce

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba St. v Praze 13 – Stodůlkách

Úterý 5. 12. – Setkání se sv. Mikulášem

17.30 hod. – Zveme všechny děti do Komunitního centra sv. Prokopa na setkání se sv. Mikulášem, který dorazí v doprovodu laskavých andělů. Prosíme o předběžné přihlášení na webu farnosti.

Úterý 19. 12. – Varhanní adventní koncert v kostele sv. Jakuba St.

18.00 hod. – Účinkující: Linda Juránková - varhany, Pavel Škrna - saxofon, Lucie Silkenová - soprán Cena: 220 Kč & 200 Kč (studenti, senioři 65+, ZTP)

Neděle 24. 12. – Otevřeno pro modlitbu a prohlídku betléma

14.00 – 17.00 hod. – Kostel sv. Jakuba St.

13.00 – 15.00 hod. – Kostel sv. Prokopa

Pondělí 25. a úterý 26.12. – Otevřeno pro modlitbu a prohlídku betléma

13.00 – 16.00 – Kostel sv. Jakuba a kostel sv. Prokopa

Pondělí 25. 12. – Koncert J. J. Ryba: Česká mše vánoční

17.00 hod. – V kostele sv. Jakuba St.

Účinkuje Stodůlecký chrámový pěvecký sbor s hosty a orchestrem. Řídí Jiří Kubík. Vstupné dobrovolné.

Sbor církve bratrské v Praze 13

Neděle 17. 12. – Vystoupení dětí na téma Vánoce

10.00 hod. – vystoupení v KD Mlejn, Kovářova 1615/4

Neděle 24. 12. – Společné zpívání koled a promluva na adventní téma

9.00 a 11.00 hod. – Třináctka - křesťanské centrum, Mukařovského 1896

Vánoční bohoslužby 

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba St. v Praze 13 – Stodůlkách

V KOSTELE SV. JAKUBA ST.

Neděle 24. 12. – Štědrý den

9.30 hod. – mše sv. – čtvrtá neděle adventní

17.00 hod. – mše sv. – Vigilie Slavnosti Narození Páně

24.00 hod. – mše sv. – Vigilie Slavnosti Narození Páně

Pondělí 25. 12. – Boží hod vánoční

8.00 a 9.30 hod. – mše sv. – Slavnost Narození Páně

Úterý 26. 12. – Svátek sv. Štěpána

8.00 hod. – mše sv.

Čtvrtek 28. 12. – Svátek mláďátek betlémských

7.15 hod. – mše sv.

Sobota 30. 12.

18.00 hod. – mše sv.

Neděle 31. 12.– Svátek svaté rodiny

8.00 hod. – mše sv. s poděkováním za naše rodiny

18.00 hod. – mše sv. s poděkováním za uplynulý rok

Pondělí 1. 1. 2024 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

8.00 a 18.00 hod. – mše sv.

V KOSTELE SV. PROKOPA v Komunitním centru

Neděle 24. 12. – Štědrý den

9.30 hod. – mše sv. – čtvrtá neděle adventní

15.00 hod. – mše sv. – Vigilie Slavnosti Narození Páně (pro rodiny s dětmi)

22.00 hod. – mše sv. – Vigilie Slavnosti Narození Páně

Pondělí 25. 12. – Boží hod vánoční

9.30 hod. – mše sv. – Slavnost Narození Páně (pro rodiny s dětmi)

11.00 hod. – mše sv. – Slavnost Narození Páně

Úterý 26. 12. – Svátek sv. Štěpána

11.00 hod. – mše sv.

Středa 27. 12. – Svátek sv. Jana

18.00 hod. – mše sv. s žehnáním vína

Neděle 31. 12. – Svátek svaté rodiny

9.30 hod. – mše sv. pro rodiny s dětmi

11.00 hod. – mše sv. s poděkováním za naše rodiny

Pondělí 1. 1. 2024 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

9.30 hod. – mše sv.

11.00 hod. – mše sv.

ŘECKOKATOLICKÝ CHRÁM SV. KŘÍŽE A SV. HELENY

(při železniční trati nad Bílým Beránkem, zastávka autobusu č. 225)

Vánoční bohoslužby v chrámu sv. Kříže a sv. Heleny v Praze – Stodůlkách Ukrajinské řeckokatolické církve

Neděle 17. 12.

9.00 hod. – Neděle svatých praotců – v ukrajinštině

Neděle 24. 12.

9.00 hod. – Neděle svatých otců – ve staroslověnštině

Pondělí 25. 12.

9.00 hod. – Narození našeho Pána Ježíše Krista – ve staroslověnštině

Neděle 31. 12.

9.00 hod. – Neděle po Narození našeho Pána Ježíše Krista – v ukrajinštině

Dále bohoslužby každou neděli od 9.00 v sudý týden v ukrajinštině a v lichý týden ve staroslověnštině.

Kněz o. Leo Salvet, tel. 601 209 050, kaple.sv.krize@seznam.cz

Sbor církve bratrské v Praze 13

TŘINÁCTKA - KŘESŤANSKÉ CENTRUM

(Obchodní centrum Luka, Mukařovského 1986, 1. patro)

Neděle 31. 12. – Bohoslužba na ukončení roku

10.00 hod. – Třináctka - křesťanské centrum, Mukařovského 1896