Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vlídné světlo ve tmách

V podzimním času teď den co den přibývá tmy, dny se rychle krátí a my vyhlížíme každý okamžik vlídného slunečního světla, abychom se mu vystavili a nechali se rozehřát a občerstvit. Ta potřeba je nám všem společná – každý den ji lze zahlédnout třeba na tvářích lidí v krásném stodůleckém parku. I ve světě lidí je teď dost tmy, leccos nás tísní: vleklé i náhle vzplanuté válečné konflikty daleko ve světě i za našimi dveřmi, o kterých jsme si mysleli, že je už nikdy nepotkáme, napětí mezi skupinami lidí, kteří se nesmiřitelně vymezují jedni vůči druhým a utvrzují se o své jediné pravdě uzavřeni v internetových bublinách, a třeba i obavy o hospodaření v našich rodinách. Také pro člověkovo srdce je moc důležité vyhlížet každý okamžik dobrého světla mezi lidmi a nechat se jím občerstvit. A každý máme v moci udělat něco dobrého, aby bylo světla víc.


Příběh našeho lidského světa viděný křesťanskýma očima vypráví o Bohu, který lidem v Betlémě svěřuje své dítě, s důvěrou a touhou probudit v nich to nejlepší – aby mohli být ryzí a šťastní jako on. Jen málokterý člověk zůstane tvrdě sobecký při pohledu do čisté tváře dítěte. Naše stodůlecké kostely vám chtějí v čase adventu a Vánoc nabídnout otevřené dveře a pár setkání s Dítětem v Betlémě – abyste se potěšili při pohledu do jeho tváře a našli radost a naději pro sebe i odvahu a sílu udělat něco dobrého pro svět lidí.


Můžete k nám přijít vyrobit si adventní věnec, přijít na ranní mši slouženou jen při svíčkách se zpěvem nádherných staročeských rorátů, setkat se s dávným příběhem svatého biskupa Mikuláše, školy si u nás jako každý rok mohou připomenout události stojící v základu Vánoc, skauti přivezou Betlémské světlo pro váš domov, na Štědrý večer zveme na mši pro rodiny s dětmi, a pak i na opravdovou půlnoční, zazpíváme si koledy a o svátcích tradičně zazní i Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby, na svátek svatého Jana Evangelisty požehnáme víno pro naše rodinné stoly a na konci roku se budeme modlit za přicházející rok příští…


Kdyby vám něco z toho udělalo radost, bez ostychu přijďte, jste srdečně zváni! Světlo, ten vzácný Boží dar vám všem ze srdce přeje farář Jan Kotas s celou stodůleckou farností. 

Požehnaný advent a Vánoce přeje Jan Kotas, farář