Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak se rejsek Lejsek nachytal

Ve Spolkovém domě se ve dnech 11. a 12. října konala divadelní představení D ivadla Kapsa pro děti z mateřských a základních škol, které pořádal v rámci ekologické výchovy Odbor životního prostředí. Tato představení pořádáme v naší městské části již od roku 1997 a jsou hrazená z rozpočtu OŽP MČ Praha 13. Smyslem představení je ekologická osvěta a výchova dětí zajímavou formou. 

Představení zahájila místostarostka Marcela Plesníková, která také vyhlásila výtvarnou soutěž pro děti na téma Pohádky a podzim. Nejlepší malíři a kreslíři budou po zásluze odměněni. Čtyř představení se zúčastnilo asi osm set dětí z mateřských a základních škol Prahy 13. 

Eva Beránková