Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Retrokavárna

V listopadové Retrokavárně naše seniory pobavilo zpěvem známých lidových písní Duo Bejvávalo. Účast seniorů byla velká a všichni si nadšeně nejen zazpívali, ale také zatančili. 

Jak zajímavé je vydat se po stopách našich předků, přiblíží, a možná zaseje semínko inspirace, Blanka Vildová s drobným náhledem do genealogie. Zamyslet se nad historií vlastního rodu můžete 5. prosince od 14.00 v KD Mlejn. 

Rezervaci do Retrokavárny je možné učinit na telefonním čísle 235 011 451. 

Iva Dvořáčková