Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pražská veverka vyrazila na Šumavu

Pražská veverka vyrazila na Šumavu


Od začátku roku 2006 probíhá ambiciózní projekt Pražská veverka, který ve spolupráci s žáky pražských základních a středních škol realizuje Občanské sdružení Ornita. Patronem projektu je radní hl. m. Prahy pro životní prostředí Miloš Gregar.
Školy, ale i široká veřejnost mají příležitost dozvědět se více o životě veverky obecné a důvodech její ochrany, ale mohou se také aktivně zapojit do monitoringu volně žijících veverek na území Prahy a předávat informace o výskytu veverek sdružení Ornita ve formě tištěných dotazníků, prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu. Získaná data bude analyzovat zoolog Národního muzea. Projektu se zatím zúčastnilo na 8000 dětí ze 40 pražských škol a v tomto školním roce se počet proškolených dětí rozroste o dalších 10000. Projekt zahrnuje odborné přednášky, terénní výpravy do pražských lesů a soutěž v pěti kategoriích (přírodovědná, fotografická, výtvarná, literární, amatérský film).
Praha 13 patří k nejúspěšnějším městským částem, které na projektu spolupracují. Je to především zásluhou výborné spolupráce s paní učitelkou Marcelou Plesníkovou a pedagogy FZŠ Mezi Školami a se ZŠ Janského prostřednictvím zástupkyně ředitele Marcely Kolářové. Díky starostovi Davidu Vodrážkovi a laskavé finanční podpoře městské části se šest nejúspěšnějších účastníků projektu z Prahy 13 mohlo spolu s dalšími dětmi zúčastnit sedmidenního přírodovědného soustředění v květnu na šumavské Horské Kvildě.
Pestrý program zrealizovalo šest odborných lektorů z NP Šumava, Akademie věd ČR, Biologické fakulty JU v Českých Budějovicích, České společnosti ornitologické a jihlavské zoologické zahrady. Děti absolvovaly ranní ornitologické vycházky, mikroskopická praktika a poutavou přednášku z parazitologie, navštívily Muzeum Šumavy v Kašperských Horách, Jezerní slať s pozůstatky z doby ledové a naučnou stezku kolem řeky Vydry, kde děti viděly nikoli vydru, ale norka amerického. Výjimečným zážitkem bylo setkání se skutečným, ochočeným rysem Filipem z jihlavské ZOO. Největším pozorovatelským úspěchem byla poslední ornitologická vycházka, na které mohly pražské děti možná vůbec poprvé pozorovat na vlastní oči vzácného tetřívka obecného ve volné přírodě.
Bližší informace o projektu naleznete na www.ornita.cz
Veronika Voldřichová, sdružení Ornita