Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubu seniorů říjen 2006

Klub seniorů I (pondělí 13–16 hod.)

 2. 10. Slavíme den seniorů Svatava Bulířová 
9. 10. Pokračujeme v německé konverzaci prof. M. Kohoutová, R. Kučerová, M. Plevová
16. 10. Káva o čtrnácté  Růžena Kučerová, Marie Plevová
23. 10. Beseda k 28. říjnu s paní Hildou Čihákovou–Hojerovou, čestnou občankou Prahy 13 
30. 10. Výběr z Malostranských povídek – Vzpomínáme Svatava Bulířová

Vycházky v říjnu:
6. 10. 
Národopisné muzeum (letohrádek Kinských)
Hvězda (datum bude upřesněno) M. Němečková, S. Augustinová, K. Šmídová

Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu seniorů I, tel. 251 623 165


Klub seniorů II (úterý 13-16 hod.)

3. 10.
Opět v klubu v malé Trávníčkové – posezení při kávě

10. 10.
Oslavíme společně svátek všech Věrušek z našeho klubu

17. 10.
Posezení v klubu nebo vycházka na Petřín

19. 10.
Koncert v kinosále hotelu Pyramida, hraje Ústřední hudba AČR se svými sólisty, začátek v 17 hod., vstup zdarma

24. 10.
Oslavíme pražské posvícení, zahraje nám duo Sparťanka

31. 10.
Veselé hrátky s pamětí – GEMA – Lucie Foštová

Za dobrého počasí bude celodenní výlet do lesů, po dohodě možná i návštěva divadla.

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu seniorů II, tel. 251 616 042


Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

10. 10.
Spolkový dům – od 10.00 hod. přednášky, hudba, informace ze sociální oblasti
Miloš Procházka

11. 10.
Spolkový dům – od 13.00 hod. - orchestr Václava Vomáčky – hudba, tanec, volná zábava
Drahomír Brzobohatý

18. 10.
Požární ochrana Zdeněk Barták

25. 10.
Biomedika – nové preparáty Ing. Říhová

1. 11.
Duo harmonikářek Helena Foltýnová

Jana Brzobohatá, ved. klubu seniorů III, předsedkyně SPCCH, tel. 251 623 230


Klub seniorů a přátel Vidoule

26. 10. Posezení u Petrů
Příprava vycházky starou Prahou s Dr. Jiřím Jindrou

27. 10. ve 13 hodin se sejdeme u pomníčku na Vidoulích, kde u příležitosti vzniku samostatného československého státu uctíme památku padlých.

Scházíme se pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci ve 14.30 hodin.

Alena Heltová, vedoucí klubu, tel. 251 623 225 (po 19. hodině)