Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Velké poděkování

Velké poděkování


Ráda bych touto cestou poděkovala panu starostovi Davidu Vodrážkovi a všem jeho spolupracovníkům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci nádherného výletu parníkem, který pro nás, seniory MČ Praha 13, 6. září uspořádali. Na projížďku po Vltavě, kdy nám i počasí přálo, dlouho nezapomeneme. Milé přivítání a dobrá nálada, které nás provázely během celého výletu, nám zpříjemnily nejen tento zářijový den, ale i mnoho dalších. Ještě jednou děkujeme, že na nás starší generaci myslíte a přejeme vám všem hodně úspěchů a spokojenosti z vaší odpovědné práce.

Svatava Bulířová, Klub seniorů I,