Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubu seniorů říjen 2007

Klub seniorů I (pondělí 13–16 hod.)1. 10.
Oslavíme den seniorů Svatava Bulířová
Počítače klubu seniorů I (Dům seniorů Lukáš) František Kundrát

8. 10.
Beseda o zahrádkaření RNDr. Stanislav Peleška

15. 10.
Houslista A. Rieu – video
čtvrté pokračování Počítače klubu seniorů I (DS Lukáš) František Kundrát

22. 10.
Dobrovolnické programy ve FN Motol Jitka Nováková, koordinátorka Německá konverzace prof. Marie Kohoutová

29. 10.
Život české menšiny ve Vídni Jarmila Hlinovská
Počítače klubu seniorů I (Dům seniorů Lukáš) František Kundrát

Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu seniorů I, tel. 251 623 165


Klub seniorů II (úterý 13-16 hod.)


2. 10.
Památky a zámky v Rakousku – 1. část – video

9. 10.
Věruškám, ale i nám ostatním zahraje k poslechu a k tanci Duo Sparťanka

16. 10.
Zacvičíme si a zahrajeme si Milionáře – kvíz paměti

23. 10.
Památky a zámky v Rakousku – 2. část – video

30. 10.
Posezení u kávy – humor je koření života – J. Werner

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu seniorů II, tel. 251 616 042


Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami


V měsíci říjnu proběhnou republikové dny SPCCH. V našem klubu se budou tyto dny konat takto:

3. 10.
Začátek dnů zahájí naše oblíbená Sparťanka M. Procházka

10. 10.
O svém otci E. F. Burianovi nám bude vyprávět Katka Burianová, navštíví nás Adolf Burger (mauthausenský vězeň a padělatel liber a dolarů), na tento den jsme ještě připravili jedno velké překvapení. To tedy bude.

17. 10.
MUDr. Vaško přednese nové poznatky v trénování paměti. Zahraje nám orchestr V. Vomáčky.

24. 10.
Výživa seniorů, vitamíny apod. M. Hrdoušková

Jana Brzobohatá, ved. klubu seniorů III, předsedkyně SPCCH, tel. 251 623 230


Klub seniorů a přátel Vidoule


26. 10.
Tentokrát se mimořádně sejdeme 26. října v 15.30 v restauraci U Petrů, kde se bude konat Sraz rodáků a přátel Vidoule. Čeká nás spousta dobré zábavy a také tombola. Všichni jsou srdečně zváni. Aby byla tombola co nejbohatší, prosím členy klubu, aby ji nějakou drobností ještě obohatili.

Scházíme se pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci ve 14.30 hodin.

Alena Heltová, vedoucí klubu, tel. 251 623 225 (po 19. hodině)


Svaz diabetiků ČR – územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17


3. 10.
Poradní den – posezení s přáteli u kávy

10. 10.
Poradní den – poslechneme si příjemnou hudbu

17. 10.
Dia klub –kulatý stůl diabetu

24. 10.
Dia klub – pokračování kulatého stolu

31. 10.
Poradní den – posezení u kávy s hudbou

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405