Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Schránka na vaše připomínky

Od začátku září je u informační přepážky v atriu radnice umístěn sběrný box určený pro podněty od občanů. Návštěvníci radnice zde mohou vyjádřit svůj názor na záležitosti spojené s chodem radnice a sdělit své připomínky a podněty. Každým dopisem se bude zabývat tajemnice úřadu a v případě, že bude obsahovat jméno a zpětnou adresu, bude pisatel písemně vyrozuměn o způsobu vyřízení jeho řipomínek. Častěji opakované nebo jinak významné podněty budou i s odpovědí podle možnosti uveřejňovány ve STOPu.