Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Živelné pohromy (konec 19. století)

Živelné pohromy (konec 19. století)

Již v dávných dobách zabývali se lidé pozorováním počasí a přírodních úkazů. Byli to lidé, kteří většinu dne strávili při práci v lese, na poli, u vody nebo jinde v přírodě. Podle mlhovin, vanutí větru, seskupení mračen, chování zvěře a ptactva dovedli takoví lidé s přesností určit, jaké bude počasí. Dnešní meteorologické stanice jsou vybaveny těmi nejmodernějšími přístroji a dnešní pozorování jest založeno na podkladě vědeckého bádání. Při líčení povětrnostních podmínek v naší obci poznamenávám též živelné pohromy a požáry, ač některé z nich byly založeny z vypočítavosti nebo rukou zločinnou. Ve starých zápisech čteme: Dne 20. září 1892 se snesla nad zdejší obcí bouře. Blesk zapálil stodolu v čp. 10, která i se vší úrodou lehla popelem. Ve středu dne 18. srpna 1897 vypukl po sedmé hodině večerní z neznámých příčin ve stodole Josefa Fafky (čp. 39) oheň.

Vybrala Michaela Vítková