Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Naplňují odkaz Jaroslava Heyrovského

Nový školní rok v Gymnáziu Jaroslava Heyrovského je sice již v plném proudu, ale rádi si připomeneme naše nejúspěšnější studenty. Již v době svých studií mnozí na poli vědeckém prokázali mimořádné schopnosti a dobrou teoretickou připravenost. Mezi naše úspěšné absolventy právem můžeme zařadit Alana Lišku. V loňském roce obsadil 1. místo v obvodním kole olympiády v německém jazyce a úspěšně se zúčastnil soutěže Pražský globus… Jeho láskou je také chemie, kterou se rozhodl studovat na vysoké škole. Díky jeho zájmu o obor mu bylo v roce 2006 umožněno stát se pod vedením doc. RNDr. Jiřího Ludvíka, CSc. středoškolským stážistou v laboratoři molekulární elektrochemie Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AVČR. Stáž mu byla umožněna díky projektu Otevřená věda. Jeho dosavadním největším úspěchem je 2. místo v mezinárodním kole chemické olympiády v Budapešti.
Dalším naším úspěšným studentem je také letošní absolvent Petr Janský, nastávající medik. V době středoškolských studií prokázal dobré znalosti při mnoha oborových soutěžích. Nejvíce se mu dařilo v zeměpisné olympiádě. Letos bude reprezentovat Českou republiku na mezinárodní zeměpisné olympiádě v Tunisu, stejně jako před rokem ve slovinské Lublani a před dvěma lety v Austrálii, kde obdržel bronzové umístění.
Na naše významné studenty rádi vzpomínáme a těší nás, když se k nám vracejí. Takovým byl i před několika lety student Jan Šváb. V soutěži Česká hlava v roce 2005 získal Cenu naděje za vysokorychlostní optické datové pojítko ( tj. zařízení využívající světelný paprsek k propojení vzdálených počítačových sítí ). V této soutěži jsou oceňováni nejlepší vědci, technici a studenti a Cena naděje je udělována středoškolskému studentovi za nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost. Za svoje schopnosti byl Jan Šváb oceněn i v mezinárodní soutěži vědeckých a technických projektů pro středoškoláky INTEL ISEF. Jedná se o prestižní soutěž s obrovskou konkurencí, která se konala ve Phoenixu v Arizoně. Česká republika vyslala dva zástupce, Jan Šváb se umístil na 4. místě.
Naši studenti tak naplňují odkaz Jaroslava Heyrovského, který nejen vynikal v oblasti chemie a stal se nositelem Nobelovy ceny za objev polarografie, ale byl i harmonickou osobností s mnoha zájmy.

Eva Halouzková, učitelka gymnázia