Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Úspěchy Tanečního studia Mirabel

Tanečnice a tanečníci TS Mirabel se v loňském roce zúčastnili mnoha soutěží, ze kterých si přinesli čtyři 1., dvě 2. a dvě 3. místa. S velkou choreografií Krysař, prezentací celé taneční školy, jsme se 4. května 2008 zúčastnili Mistrovství republiky v Brně, kde jsme obsadili krásné 3. místo. Choreografie, pod níž jsou podepsáni Kristýna Pekárková, Monika Johanidesová, Veronika Jehličková a Lubomír Jedek, se účastnilo celkem 40 tanečnic a jeden tanečník TS Mirabel ze sekcí Show dance a Irish dance. Poděkování patří i našemu managerovi Pavlu Tichému.
Naši příznivci nám však mohou držet palce dál, s Krysařem postupujeme na Mistrovství světa, které se bude konat koncem listopadu v německé Riese.
V letošním roce otvíráme nově kurz Moderního scénického tance. Tanečnicím všech věkových kategorií se tak rozšířil výběr ze stávajících kurzů Irského tance a Show dance o třetí zajímavý styl. Do kurzů je možné se přihlásit kdykoli, ukázková hodina zdarma je možná po domluvě na tel. 737 685 067. Kurzy probíhají ve FZŠ Mezi Školami 2322 v Nových Butovicích.
Více na www.osmirabel.cz nebo tel. 737 685 067.

K. Pekárková, vedoucí TS Mirabel