Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubu seniorů říjen 2008

Klub seniorů I (pondělí 13–16 hod.)6. 10.
Biologické hodiny v nás Prof. RNDr. H. Ilnerová, DrSc.
Německá konverzace Jarmila Hlinovská

8. 10.
Co nového v Centrálním parku? Marie Němečková
Vycházka (místo a čas srazu budou upřesněny)

13. 10.
Káva o čtrnácté (S písní jde všechno lépe) S. Bulířová
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

20. 10.
Jak jsme prožívali 28. říjny pamětníci
Anglická konverzace - cvičení paměti Josef Mžika

27. 10.
Vzpomínáme - založení Slavína (hroby slavných na Vyšehradě - video Libuše Fořtová
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

Mgr. Svatava Bulířová, ved. klubu, tel. 251 623 165


Klub seniorů II a Svaz tělesně postižených (úterý 13-16 hod.)

7. 10.
Jak ubíhá náš vnitřní čas Prof. RNDr. H. Ilnerová, DrSc.

14. 10.
Zacvičíme si a prověříme svoje znalosti v Milionáři

21. 10.
Cvičení paměti s Lucií Forštovou (GEMA)

Každé první úterý v měsíci se v 15.30 hod. koná schůze výboru Svazu tělesně postižených.

Milada Tomašovičová, ved. klubu, tel. 222 963 603


Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

1. 10.
Výročí oslav zahájí oblíbená Sparťanka
Miloš Procházka

8. 10.
Zahraje a zazpívá nám Václav Vomáčka a jeho skupina

15. 10.
Oslav našeho desátého výročí se zúčastní Richard Adam a Jaroslav Suchánek
Jana Brzobohatá

22. 10.
O přátelství si budeme povídat s Dr. Rev. Samojským

29. 10.
Oslavy ukončíme s Václavem Vomáčkou

V říjnu společně oslavíme desáté výročí Klubu seniorů III a Svazu postižených civilizačními chorobami. Proto je náš program plný hudby a setkání s umělci, kteří nám celé toto období zůstali věrni. Za deset let trvání klubu mezi nás zavítala řada osobností, na které rádi vzpomínáme. Např. Martin Stropnický, Ivan Trojan, Vráťa Ebr, Stanislav Zindulka, Adolf Burger, MUDr. Vaško, MUDr. Císařová a v neposlední řadě Josef Fousek, kterému se u nás líbílo natolik, že máme přislíbeno další vystoupení. Nezapomínáme ani na cvičení s Vlastou Valovou.

Jana Brzobohatá, ved. klubu, předsedkyně SPCCH, tel. 251 623 230


Klub seniorů a přátel Vidoule

Popovídáme si o tom, jaký program nás bude čekat při následujících setkáních. V říjnu se také bude konat letos už druhé Setkání rodáků. Přesné datum ještě není stanoveno. Veškeré informace budou na plakátech, které k této příležitosti uděláme, a také ve vývěsní skříňce. Ta je umístěna na pozemku pana Křivohlavého (na místě obchodu).

Scházíme se pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci ve 14.30 hodin.

Alena Heltová, vedoucí klubu, tel. 251 623 225 (po 19. hodině)

V pátek 12. září podniklo zhruba 90 seniorů výlet parníkem Hamburk. Rádi bychom touto cestou poděkovali panu starostovi a všem, kteří se na přípravě této akce podíleli. Pro všechny, kteří se výletu zúčastnili, to byl nádherný závěr letošního léta a také velmi příjemný a milý důkaz toho, že vedení radnice na seniory nezapomíná. Mnohokrát děkujeme za krásný den, který jste pro nás připravili.

Za všechny účastníky Alena Heltová


Svaz diabetiků ČR - Územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17

1. 10.
Poradní den – posezení u kávy

8. 10.
Dia klub - budeme si povídat o diabetu

15. 10.
Poradní den – posezení u kávy

22 . 10.
Dia klub

29. 10.
Poradní den – posezení u kávy

Všechny akce se konají v Domě seniorů Lukáš v Trávníčkově ul. 1746, setkání začínají v uvedené dny vždy od 16 hod.

Jaroslav Pulchart, předseda ÚO, tel. 603 917 405