Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Co se to tu staví?

Lidé se často ptají, co bude v místech, kde vládne stavební ruch. Získat informace o připravovaných stavbách je poměrně těžké, protože investoři se před zahájením stavby o své plány nechtějí podělit a stavební odbor k tomu nemá oprávnění. Tentokrát vám představíme tři stavby v různém stadiu rozestavěnosti nebo přípravy. Jedna je teprve v plánech, druhá má dokončenou hrubou stavbu, třetí je před dokončením.

Dům pro seniory Praha 13

Tato stavba, jejímž investorem je Magistrát hl. města Prahy, má vzniknout na místě dnešní smyčky autobusů u křižovatky ulic Mukařovského a Oistrachovy ve Stodůlkách. Přesunutí či náhrada otáčecí smyčky je předmětem samostatné dopravní studie.

Budova domu seniorů je navržena jako čtyřpodlažní (ze západní strany třípodlažní) nepravidelný ovál s kapacitou 188 lůžek, který kopíruje hranice pozemků. Prstenec bude mít uvnitř parkově upravenou zelenou plochu se stromy, která prostřednictvím průchozího parteru volně navazuje na sousední plochy stávající zeleně. Všechny venkovní úpravy budou respektovat požadavky snížené pohyblivosti seniorů. Jednotlivé pokoje jsou soustředěny po obvodu prstence. Obytná chodba je v celém obvodu prosklená. Přízemí bude věnováno obslužným a komerčním funkcím. V návrhu je počítáno s kavárnou, cukrárnou, malou mateřskou školkou pro cca 30 dětí, denním stacionářem, ordinací a manikúrou s kadeřnictvím.

Tyto doplňkové funkce jsou samozřejmě přístupné i veřejnosti. V 1. nadzemním podlaží je dále počítáno také s prostory dílen, manipulačního dvora pro zásobování, centrální kuchyně, prádelny, rehabilitace a také odpadového hospodářství.

Kapacita domu je rozdělena na klasický dům pro seniory (cca 130 osob), domov se zvláštním režimem pro seniory, kteří vyžadují větší podporu a péči (cca 40 osob), a cca 10 pokojů pro dočasné odlehčovací služby.Dům současně bude moci sloužit jako komunitní centrum pro seniory z okolí, kteří by mohli využívat stravovací provoz, na přechodnou dobu zdravotnické lůžko a zapojovat se do společných aktivit obyvatel domu. Určení domu pro seniory by mělo být celoměstské, tedy nejen pro obyvatele Prahy 13.

Zahájení stavby se předpokládá v září 2010, dokončení celého projektu na konci září 2012.

Administrativní budova ČSSZ

V dubnu 2009 byla v ulici K Zahrádkám u Centrálního parku zahájena stavba administrativní budovy, jejímž investorem je Česká správa sociálního zabezpečení. Stavbu provádí společnost Metrostav. Budova navazuje na místní nízkopodlažní bytovou zástavbu. Je řešena jako třípodlažní stavba se suterénem v jižním traktu budovy, třetí nadzemní podlaží je částečně uskočené. Nosný systém tvoří ocelový skelet s vyzdívaným obvodovým pláštěm se zateplovacím systémem. Po dokončení bude budova sloužit jako archiv se sedmi zaměstnanci a kvalitním požárním a bezpečnostním systémem. Uloženo zde bude 20 miliónů spisů ČSSZ, např. osobní spisy pojištěnců, žádosti o přiznání důchodů, evidenční listy a rozhodnutí o přiznání důchodů, které jsou dnes uloženy na několika místech. V současné době stojí hrubá stavba. Dokončení stavby se předpokládá do konce roku 2010.

Krásná Hůrka

Projekt skupiny bytových domů, který v současné době dokončuje developerská společnost SIDI Czech Republic, s.r.o., se nachází v Petržílkově ulici přímo naproti radnici Prahy 13, v blízkosti stanice metra Hůrka. Projekt tvoří čtyři budovy s byty o velikostech 1+kk až 5+kk. Byty podle sdělení investora respektují veškeré nároky na moderní bydlení, ať už jde o použité materiály nebo o standardy ve výbavě bytů i společných prostor.Mají prostorné balkóny, sklepy a parkovat lze jak v podzemí domu, tak před domem. V přízemí objektů přímo u Petržílkovy ulice se nacházejí komerční prostory. Do bytové části vede široké schodiště. Projekt bude dokončen na podzim 2009. Dnes již je možno navštívit vkusně zařízený vzorový byt. Virtuální prohlídku vzorového bytu a další informace najdete na www.krasnahurka.cz

Z informací investorů zpracoval Samuel Truschka


Nová prodejna na Velké Ohradě

Ve čtvrtek 24. září se pro zákazníky otevřela nová prodejna Lidl v Červeňanského ulici v těsné blízkosti Velké Ohrady. Hned první den byl o nový supermarket velký zájem. Starostu Davida Vodrážku provedl prodejnou manažer společnosti Lidl Česká republika Vladislav Mareček. V rámci stavby prodejny postavila společnost Lidl také novou kotelnu pro Velkou Ohradu, která je vybavena výrazně modernější technologií a bude tak mnohem šetrnější k životnímu prostředí než původní kotelna, která musela stavbě ustoupit. Prodejna, která má otevřeno od pondělka do soboty 7 - 21 a v neděli 9 – 21, rozšiřuje možnosti nakupování pro obyvatele Velké Ohrady i okolí.

-st-