Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nová telefonní čísla

Pracoviště státní sociální podpory v Praze 13 Úřadu práce hl. m. Prahy, které sídlí v budově radnice ÚMČ Praha 13, Sluneční nám. 2580/13, oznamuje změnu dosavadních telefonních čísel. Nová telefonní čísla jsou v provozu již nyní. Volejte prosím na čísla  950 178 775  (sekretariát) nebo  950 178 787  (podatelna), odkud vás mohou přepojit na příslušnou pracovnici. Všechny kontakty najdete na www.praha13.cz v sekci Odbory a oddělení – Pracoviště státní sociální podpory. Upozorňujeme, že provoz stávajících telefonních linek bude ukončen k 31. říjnu 2009.

Přídavek na dítě se zvyšuje

Zákonem č. 326/2009 Sb., o podpoře hospodářského růstu a sociální stability byla kromě jiného schválena novela zákona o státní sociální podpoře. Podle této novely se přídavky na děti od 1. července 2009 do 31. 12. 2010 zvyšují o 50 Kč za kalendářní měsíc. Jde-li o nezaopatřené dítě ve věku do 6 let, bude činit přídavek na dítě 550 Kč, od 6 do 15 let 660 Kč a od 15 do 26 let 750 Kč měsíčně. Ke stejnému datu, tedy se zpětnou účinností od 1. července 2009, se zvýší hranice příjmu rozhodná pro nárok na přídavek na dítě, a to z 2,4násobku částky životního minima rodiny na 2,5násobek. Oprávněným osobám, které už přídavek na dítě pobírají, se dávka zvýší a doplatí bez žádosti. Osoby, které o tuto dávku nežádaly,mohou uplatnit nárok 3měsíce zpětně – pokud tedy chtějí uplatnit nárok již od července 2009, pak je třeba podat žádost nejpozději do konce října 2009.Více na www.praha13.cz v sekci Poradna občana - státní sociální podpora.

Ivana Jahodová, vedoucí pracoviště