Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubů seniorů říjen 2011

 

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

3. 10.
Přátelské posezení ke Dni seniorů
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

10. 10.
Toto pondělí se nesejdeme v Lukáši, ale v atriu radnice na Slunečním náměstí, kde bude zahájena výstava fotografií z činnosti některých klubů seniorů v Praze 13. Vernisáž výstavy bude v 15 h.

17. 10.
3. olympiáda klubu seniorů I v Lukáši Richard Kouba
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

24. 10.
Káva o čtrnácté. Video s pěknou hudbou.
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

31. 10.
Vzpomínky na 28. říjny - beseda
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165

 

 

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

4. 10.
Soutěžní odpoledne o ceny Pavel Vykydal, Home Senior

11. 10.
Hádání z ruky Dana Vacková

18. 10.
Oslavíme narozeniny členů narozených v říjnu

25. 10.
Posezení u kávy, společenské hry, video

Milada Tomašovičová
vedoucí klubu, tel. 222 963 603

 

 

Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

5. 10.
Zahraje nám Branické duo Michal Kotaz

12. 10.
Přednáška o chorobách ORL MUDr. Marie Rypová

19. 10.
Zahraje nám Pražský salonní orchestr Václav Vomáčka

26. 10.
Písně od Jadranu zazpívá Anna Kordyčová

Helena Hrdoušková
ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH, tel. 777 755 740; Roman Kosan, místopředseda, tel. 723 948 342

 

 

Klub seniorů a přátel Vidoule

Scházíme se pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci ve 14.30 hodin. Připomínám, že všechny informace o činnosti našeho klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna na pozemku pana Křivohlavého (na místě bývalého obchodu).

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

 

 

Svaz diabetiků ČR - Územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17

5. 10.
Promítání videa

12. 10.
Nabídka rehabilitace

19. 10.
Následky diabetu

26. 10.
Co je diabetes

Každou středu je v kanceláři od 14.00 do 15.30 hodin služba, a to pro potřeby členů organizace, ale i pro předání informací ostatním diabetikům. Všechny akce se konají v Domě pro seniory Lukáš vždy od 15.30 hodin v klubovně. Při akcích je možno si zapůjčit z naší knihovny různé knížky, po skončení akce bude dán prostor dotazům a odpovědím.

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405