Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

 

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny na uvedených stanovištích pouze po dobu 4 hodin!
Součástí přistavení bude obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadů tak, aby se maximálně využil celý objem kontejneru. Obsluha dále zajistí, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití. Po odvozu kontejnerů bude svozová společnost povinna zajistit úklid místa přistavení.
Upozorňujeme, že do kontejnerů v provozní době můžete odložit: starý nábytek, koberce, linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektro - spotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

 

Ulice Stanoviště Datum
přistavení
Hodina
přistavení
5. máje proti domu č. p. 325 26. 10. 16–20
Amforová proti domu č. p. 1895 26. 10. 16–20
Bellušova parkoviště proti domu č. p. 1804 17. 10. 16–20
Böhmova parkoviště u kotelny 12. 10. 16–20
Červeňanského u nást. ostrůvku BUS 30. 10. 16–20
Drimlova park. záliv u kontejnerů na tříděný odpad 13. 10. 9–13
Fantova před provozovnou Barum 15. 10. 16–20
Chalabalova parkoviště u č.p. 2211 22. 10. 16–20
Chlupova u mateřské školky 10. 10. 16–20
Janského parkovací záliv proti č. p. 2211 18. 10. 16- 20
Janského rozšíř. chodník proti domu č. p. 2370 22. 10. 16–20
Janského × Prusíkova rozšířený chodník u domu č. p. 2437 11. 10. 16–20
K Fialce před bývalou prodejnou potravin 19. 10. 16–20
K Řeporyjím × V Brůdku u kapličky 8. 10.
2. 11.
16–20
Kettnerova

proti č.p. 2059

16. 10. 16–20
Melodická × Operetní   20. 10. 9– 13
Náměstí na Lužinách   31. 10. 16–20
Nušlova rozšíř. chodník mezi č.p. 2268–2269 27. 10. 9–13
Ovčí hájek parkoviště proti č.p. 2159 23. 10. 16–20
Pavrovského × Janského   1. 11. 16–20
Pavrovského × Přecechtělova u kontejnerů na směsný
odpad
25. 10. 16–20
Pod Zličínem u retenční nádrže 27. 10. 9–13
Podpěrova u mateřské školky 24. 10. 16–20
Sezemínská parkoviště u trafostanice 17. 10. 16–20
Suchý vršek × V Hůrkách odst. plocha u polikliniky 9. 10.
5. 11.
16–20
V Hůrkách na chodníku proti ul. Seydlerova 29. 10. 16–20
Volutova parkoviště u trafostanice 25. 10. 16–20 

 

Mobilní sběrné dvory (MSD) budou umístěny na uvedených stanovištích pouze po dobu 6 hodin. Občané zde budou moci zdarma odložit: objemný odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně, kovy.

Ulice Stanoviště Datum
přistavení
Hodina
přistavení
Vackova x Oistrachova parkoviště 22. 9. 9–15
K Sopce část. zpevněná plocha proti
restauraci U Šimáčků
23. 9.
21. 10.
9–15
Běhounkova parkoviště 6. 10.
27. 10.
9–15
Trávníčkova parkoviště 7. 10. 9–15

 

Údaje o termínu přistavení, místu, druzích odpadů a době realizace VOK a MSD budou i nadále uveřejňovány ve zpravodaji STOP a na webových stránkách městské části www.praha13.cz.
Případné dotazy a připomínky ke sběru a svozu objemného odpadu vám zodpoví pracovníci odboru životního prostředí na tel. 235 012 470.

Michaela Líčková