Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pozor na platnost cestovních dokladů!

Pozor na platnost cestovních dokladů!

Před cestou do zahraničí byste si měli v předstihu zkontrolovat, zda máte platný cestovní doklad. Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let (nelze prodloužit). Vydává se ve lhůtě 30 dnů. Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji typu „blesk“ se sice vydává v kratší lhůtě (ze zákona do 15 dnů, v praxi do 2–3 dnů), ale jeho platnost je omezena na 6 měsíců a nelze ji prodloužit.

Cestujete-li do členských států Evropské unie, postačuje ke vstupu a pobytu na území těchto států platný cestovní doklad, tedy cestovní pas nebo občanský průkaz. Zejména při cestování letadlem přesto doporučujeme ověřit, zda daný stát občanský průkaz jako cestovní doklad toleruje.

Při cestě do ostatních států je třeba zjistit, zda kromě platného cestovního dokladu uplatňují další podmínky vstupu a pobytu, zejména, zda má Česká republika s daným státem uzavřenou bezvízovou dohodu či nikoliv. Bezvízová dohoda stanoví, po jakou dobu a na jaké cestovní doklady se lze v daném státě zdržovat bez víza. Např. pro bezvízové cesty do USA lze použít pouze cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. Upozorňujeme také, že většina států požaduje cestovní doklad s platností minimálně 6 měsíců po vstupu na jejich území. V těchto případech není použití cestovního pasu typu „blesk“ možné. Myslete na to při podávání žádosti o vydání pasu.

Cestovní pas typu „blesk“ je spíše výjimečným řešením na jednu cestu. Také se vám zbytečně prodraží – za jeho vydání zaplatíte 1 500 Kč, pro děti do 15 let 1 000 Kč. Správní poplatek za vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat je 600 Kč, u občanů mladších 15 let 100 Kč. Rozhodně tedy nenechávejte vyřizování cestovních dokladů na poslední chvíli a žádejte raději o pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s platností na 10 let, resp. 5 let (u občanů ve věku do 15 let). Pamatujte, že lhůta pro vydání pasu je 30 dnů.

Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel

 

 

Nová možnost sportovního vyžití v parku

Během nedávno dokončené etapy výstavby Centrálního parku byly nainstalovány oranžové koše pro novou možnost sportovního vyžití – hru discgolf. Disky si můžete zapůjčit v KD Mlejn ve stejných hodinách jako hole na minigolf, tedy denně 9 – 12 a 13 – 19 hodin. Na jeden disk se vybírá vratná záloha 200 korun. Více informací o pravidlech discgolfu najdete na str. 10.

Jana Gilíková, vedoucí odboru životního prostředí

 

ABYSTE NA RADNICI NEBLOUDILI…

V průběhu září došlo v budově radnice k několika přesunům.
Nově jsou umístěna následující pracoviště:
4. patro, č. 529 – místní poplatek ze psů a další poplatky
V kanceláři sídlí pracovníci oddělení daní a poplatků ekonomického odboru, kteří spravují místní poplatek ze psů, místní poplatek ze vstupného a poplatky za výherní hrací přístroje, místní poplatek z ubytovací kapacity, místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, veřejné sbírky a agendu vymáhání pohledávek (daňová exekuce).
5. patro, č. 618, 619 – časopis STOP, příjem inzerce a redakce