Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

 

Rada MČ Praha 13 mj.

 

SCHVÁLILA

podpis Smlouvy o poskytování daňového poradenství mezi MČ Praha 13 a společností Moore Stephens

 

SCHVÁLILA

při předpisu nájemného uplatňovat DPH v nemovitostech – Poliklinika Lípa, Zdravotnické zařízení Hostinského, Zdravotnické zařízení Janského, objekt Radnice – u nájemníků, kteří jsou plátci DPH a mají 100% nárok na odpočet DPH za výkon své činnosti, s výjimkou zdravotnických zařízení

 

NESOUHLASILA

se změnou užívání stávajících skladových prostor na Casino – hernu s barem v 1. nadzemním podlaží obchodního střediska Paprsek, Hábova 1517/5, Praha 5.

 

PODPORUJE

výstavbu Domova pro seniory – Praha 13 na území MČ Praha 13 a

 

POŽÁDALA

Magistrát hl. m. Prahy o zařazení finančních prostředků pro akci Domov pro seniory – Praha 13 do rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2013

 

VYHLÁSILA

nadlimitní veřejnou zakázku na služby formou otevřeného řízení na Správu a údržbu budovy radnice MČ Praha 13 a

 

SCHVÁLILA

a) oznámení o veřejné zakázce na Správu a údržbu budovy radnice MČ Praha 13
b) odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu § 156 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
c) zadávací dokumentaci, včetně příloh, k nadlimitní veřejné zakázce na Správu a údržbu budovy radnice MČ Praha 13

 

 

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.

 

VZALO NA VĚDOMÍ

rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2012 (rozbor hlavní činnosti, rozbor zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozbor příspěvkových organizací – ZŠ, MŠ, DDM, Kozel a rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb)

 

SCHVÁLILO

poskytnutí finančního příspěvku do maximální výše 300 000 Kč Technické správě komunikací hl. m. Prahy za účelem vymezení zóny s dopravním omezením (nejvyšší povolená rychlost 30 km/hod.) na pozemních komunikacích v oblasti sídliště Velká Ohrada

 

SCHVÁLILO

prodej pozemků parc. č. 2160/12 o výměře 285 m2 a 2160/13 o výměře  282 m2, v k.ú. Stodůlky, Bytovému družstvu  Trávníčkova TC 7, za celkovou cenu 963 900 Kč

 

SCHVÁLILO

1. poskytnutí grantů ve 2. grantovém řízení v oblasti sociálních služeb pro rok 2012 v celkové hodnotě 370 200 Kč
2. vzorovou Smlouvu o poskytnutí účelové dotace

Zpracovala: Helena Šlitrová, OKS